Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

Πτυχιακή Εργασία 18051 334 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης
Συγγραφέας:
Στεφανάκη, Ελευθερία
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η έρευνα στην παρούσα εργασία εστιάζει στην τηλεϊατρική και τηλεδιάγνωση. Εξετάζονται οι εξελίξεις των τελευταίων ετών των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της υγείας, ο σημαντικός ρόλος των προτύπων και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, οι τομείς τηλεϊατρικής και τηλεδιάγνωσης, όπως και οι εφαρμογές και τα ως τώρα μοντέλα τεχνολογιών αυτών των τομέων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εφαρμογή σχετικών τεχνολογιών στο χώρο της υγείας, στο βαθμό που αναβαθμίζει την παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και τις επιπτώσεις αυτών στο ιατρικό έργο. Η εφαρμογή που περιγράφεται στα πλαίσια της εργασίας θέτει τις βάσεις στον ορισμό της τηλεδιάγνωσης και γίνεται επίσης προσπάθεια να περιγραφεί μια επιχειρηματική δυναμική για το μέλλον με επεκτάσεις της εφαρμογής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρική (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεματική, Τηλεδιάγνωση, Τηλεϊατρική, Εφαρμογή, Επιχειρησιακό Πλάνο
Περιγραφή:
110 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Stefanaki_IT_2016.pdf

4 MB