Φιλιππινέζοι μετανάστες στην Αθήνα: η δεύτερη γενιά στο προσκήνιο

Πτυχιακή Εργασία 18048 450 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Φιλιππινέζοι μετανάστες στην Αθήνα: η δεύτερη γενιά στο προσκήνιο
Συγγραφέας:
Αργυράκου, Κωνσταντίνα Κορασόν
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαυρομμάτης, Γεώργιος
Περίληψη:
Για πάνω από 30 χρόνια, το φιλιππινέζικο κράτος ωθεί μεγάλο αριθμό ειδικευμένων και μη ειδικευμένων εργαζομένων στις αναπτυγμένες χώρες με σκοπό την στήριξη της εθνικής οικονομίας. Παρά των αμέτρητων κοινοτήτων στη διασπορά, οι Φιλιππινέζοι συνδέονται στενά με την πατρίδα τους μέσω διεθνικών δεσμών. Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένη μια μικρή αλλά συνεκτική κοινότητα Φιλιππινέζων, η οποία καταλαμβάνει έναν ειδικό χώρο στην ελληνική αγορά εργασίας και χαρακτηρίζεται από τη δημογραφική κυριαρχία των γυναικών. Κατά την τρέχουσα δεκαετία, αναπτύσσεται βιολογικά και η δεύτερη γενεά Φιλιππινέζων μεταναστών, ηλικίας κάτω των 23 ετών.
Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε μερικά κύρια πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των Φιλιππινέζων μεταναστών, με έμφαση στη δεύτερη γενεά. Ως δείγμα επιλέξαμε μια ομάδα μαθητών φιλιππινέζικου σχολείου στην Αθήνα. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και παρατηρήσεις.
Αυτή η δεύτερη γενεά βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης και διαμόρφωσης μιας δικής της ταυτότητας, η οποία αποτελεί μια σύνθεση εθνικών και πολιτισμικών στοιχείων από την πατρίδα τους και από τη Δύση, κυρίως σε ό, τι αφορά τη γλώσσα, το αίσθημα του ανήκειν σε μια εθνότητα και τη νεανική κουλτούρα. Επιπλέον, διατηρεί τη φιλιππινέζικη κουλτούρα της μετανάστευσης και δείχνει πρόθυμη να μεταναστεύσει είτε για σπουδές είτε για αναζήτηση εργασίας. Τέλος, παρατηρούνται στοιχεία αστάθειας ή αμηχανίας στην προσωπική ταυτότητα και σε ορισμένες αντιλήψεις, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη νεαρή τους ηλικία αλλά και στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την παρούσα φάση της ελληνικής οικονομίας. Σταθερότητα και κοινή τάση διαπιστώνεται ως προς τη θρησκευτική τους ταυτότητα
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα αυτής της γενεάς στα επόμενα χρόνια, η οποία καθώς θα εισέρχεται σταδιακά στην ενεργό ηλικία, θα αποκρυσταλλώνει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητα της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Φιλιππινέζικη κοινότητα, δεύτερη γενεά, εθνική και πολιτισμική ταυτότητα
Περιγραφή:
104 σ., εικ., χάτες, πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

filipino migrants thesis.pdf

2 MB