Διατροφική παρέμβαση με άρτο ειδικά εμπλουτισμένο σε βιοδραστικά συστατικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

Πτυχιακή Εργασία 18034
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφική παρέμβαση με άρτο ειδικά εμπλουτισμένο σε βιοδραστικά συστατικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
Συγγραφέας:
Νικολακέα, Ειρήνη, Σταύρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καραθάνος, Βάϊος
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της μακροχρόνιας επίδρασης άρτου σίτου ολικής αλέσεως εμπλουτισμένου με μαγιά μπύρας (ΑΟΣΜ) στην υγεία ασθενών με ΣΔτ2. Προηγούμενη μελέτη έδειξε την ευεργετική επίδραση του τροφίμου στην οξεία γλυκαιμική απόκριση υγιών ατόμων.
Μεθοδολογία: Στην παρούσα μονά-τυφλή κλινική δοκιμή, 30 ασθενείς με ήπιο ΣΔτ2 τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες. Η ομάδα παρέμβασης κατανάλωσε τον ΑΟΣΜ, ενώ η ομάδα ελέγχου απλό άρτο σίτου ολικής αλέσεως (ΑΟΣ) για 12 εβδομάδες. Στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης προσδιορίστηκαν η γλυκόζη και ινσουλίνη, η HbA1c, η ινσουλινοαντίσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και OGTT. Μετρήθηκαν βιοχημικές και αιματολογικές παράμετροι, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης το ενεργειακό ισοζύγιο. Καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης οι ασθενείς λάμβαναν διατροφική συμβουλευτική.
Αποτελέσματα: Στο τέλος της μελέτης η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης και ινσουλίνης, της HbA1c και της ινσουλινοαντίστασης (p<0,05), ενώ παρατηρήθηκε μείωση της AUC σχέση με την έναρξη της παρέμβασης (p<0,05) και σημαντική μείωση των τιμών γλυκόζης στα 0 και 60 λεπτά του OGTT(p<0,05). Τέλος, σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στο σωματικό βάρος και την συστολική αρτηριακή πίεση των εθελοντών της ομάδας παρέμβασης σε σχέση με την έναρξη της μελέτης (p<0,05).
Συμπεράσματα: Συνοψίζοντας, η καθημερινή κατανάλωση άρτου ολικής αλέσεως σίτου εμπλουτισμένου με μαγιά μπύρας από ασθενείς με ΣΔτ2 συνέβαλε στην βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, στην απώλεια του σωματικού βάρους και στην μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Η ενσωμάτωση του λειτουργικού προιόντος άρτου στα πλαίσια ενός ισορροπημένου προγράμματος διατροφής μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας του διαβητικού ασθενούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του αίματος
Διαιτητική θεραπεία
Λέξεις-κλειδιά:
Άρτος, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Μαγιά μπύρας εμπλουτισμένη με χρώμιο, Ανοχή στην γλυκόζη, Ινσουλινοαντίσταση
Περιγραφή:
166 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0