Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18013 372 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας:
Σκλιάς, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Χωρίς αμφιβολία, το επιχειρηματικό τοπίο της ελληνικής πραγματικότητας έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Η θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα, σημαντικό κομμάτι του οποίου είναι και το εθελοντικό κίνημα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό τη μελέτη της συμβολής του εθελοντισμού στο επιχειρηματικό μοντέλο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Γιαυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με φορείς του κρατικού μηχανισμού αλλά και εκπροσώπους Κοινωνικών Επιχειρήσεων και έγινε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι εν πολλοίς παρεξηγημένη, ενώ υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης στην επίδραση που μπορούν να έχουν οι εθελοντικές δράσεις ως παράγοντας ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με θετικές όμως τάσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Εθελοντισμός , κοινωνικές, επιχειρήσεις, αποτίμηση , επιχειρηματικότητα
Περιγραφή:
76 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0