Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων του κεντρικού τομέα Αθηνών (Δήμοι: Ηλιουπόλεως, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού)

Μεταπτυχιακή Εργασία 17991 364 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων του κεντρικού τομέα Αθηνών (Δήμοι: Ηλιουπόλεως, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού)
Συγγραφέας:
Κασάπογλου, Ευθύμιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαμαδιάς, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα των Δήμων Ηλιούπολης , Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και υπό όρους αποδοτικότητας στην οικονομική διάσταση της έννοιας της ποιότητας.
Χρησιμοποιήθηκαν δείκτες ποιότητας προερχόμενοι από διεθνείς οργανισμούς , ευρωπαϊκούς αλλά και από την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ποιότητα στην εκπαίδευση. Τέτοιοι είναι ενδεικτικά αυτοί που αφορούν στο μέγεθος των σχολικών μονάδων , στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, στον αριθμό των μαθητών ανά εκπαιδευτικό, στις ετήσιες ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό. Μια άλλη προσέγγιση έγινε σχετικά με τις υλικοτεχνικές υποδομές των σχολικών μονάδων και αφορούν στα τετραγωνικά μέτρα διδακτηρίου και προαυλίου ανά μαθητή, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανά μαθητή και ανά εκπαιδευτικούς, στις γενικότερες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, γήπεδα κ.α.). Τέλος έγινε συγκριτική έρευνα με άλλες μελέτες και δεδομένα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α..
Ενδεικτικά βρέθηκαν αποτελέσματα που δείχνουν αρνητική συσχέτιση του μεγέθους των σχολικών μονάδων με την συνολική ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή. Οι μέσες τιμές των δεικτών ποιότητας κυμαίνονται σε αποδεκτά επίπεδα γύρω από τον μέσο όρο των χωρών μελών της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α.. Με την βοήθεια της οικονομετρίας προσεγγίστηκε το ιδανικό μέγεθος των σχολικών μονάδων όσον αφορά στον αριθμό των μαθητών σε σχέση με την βέλτιστη συνολική ετήσια δημόσια δαπάνη στα σχολεία με κλασικό πρόγραμμα σπουδών και Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιοτικός έλεγχος, σχολικές μονάδες, ποιοτικά πρότυπα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή:
207 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0