Εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης ολικής ποιότητας σε μονάδες υγείας

Διδακτορική Διατριβή 17755 582 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης ολικής ποιότητας σε μονάδες υγείας
Συγγραφέας:
Μέντζιου, Ειρήνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της διατριβής είναι η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και η αξιολόγηση τους καθώς επίσης και μια γενικότερη αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας στα ελληνικά νοσοκομεία. Πρόκειται για πολυκεντρική μελέτη εφαρμογής και αξιολόγησης των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στα νοσοκομεία του Νομού Αττικής. Πέρα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το ερευνητικό μέρος ξεκινάει από την μελέτη των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε νοσηλευτικά ιδρύματα και εξειδικεύεται στη διαχείριση ειδικών διαιτολογικών κινδύνων για τους νοσηλευόμενους νεφροπαθείς. Όσο αφορά τη διαχείριση ολικής ποιότητας επικεντρώνεται μόνο στην αξιολόγηση των υπηρεσιών σίτισης και όχι στην εφαρμογή, καθότι η διαχείριση ολικής ποιότητας δεν εφαρμόζεται σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αξιολόγηση των υπηρεσιών σίτισης από ασθενείς και προσωπικό του τμήματος διατροφής σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και σε κάποια αντίστοιχα γερμανικά. Επίσης, πάλι στα πλαίσια της ολικής ποιότητας, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης του προσωπικού σίτισης τόσο ως προς τις ανάγκες εκπαίδευσης αλλά και τις θέσεις τους για τους κανόνες υγιεινής. Σε αυτά τα δύο πλαίσια έρευνας εντάσσεται η πρωτοτυπία και η πρακτική αξία της διδακτορικής μελέτης αυτής. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων μας παρείχε ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την αξιολόγηση των τμημάτων διατροφής, τις ανάγκες επανεκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και την βαθύτερη γνώση των διατροφικών αναγκών των ασθενών. Πάραυτα, παράγοντες, όπως η έλλειψη δέσμευσης από την διοίκηση, η έλλειψη προαπαιτούμενων προγραμμάτων, η ανεπαρκής εκπαίδευση, η λανθασμένη εκτίμηση εργασίας, η μη τήρηση αρχείων που συνδέονται με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, η προτεραιότητα στις ιατρικές πράξεις και τέλος η έλλειψη αποτελεσματικής αξιολόγησης των προμηθευτών, επιτάσσουν την ανάγκη για εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφαλών τροφίμων για τους ασθενείς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Ασφάλεια τροφίμων)
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Λέξεις-κλειδιά:
HACCP, ποιότητα, Τμήμα Διατροφής, νοσηλευτικά ιδρύματα, σίτιση ασθενών, ειδικές δίαιτες
Περιγραφή:
330 σ.:εικ.,σχ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

renaphdthesis-fd.pdf

18 MB