Αλλαγές σε βιοχημικούς δείκτες εθελοντών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος μετά από παρέμβαση βασισμένη στη μεσογειακή δίαιτα

Μεταπτυχιακή Εργασία 17575
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές σε βιοχημικούς δείκτες εθελοντών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος μετά από παρέμβαση βασισμένη στη μεσογειακή δίαιτα
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου, Ευγενία
Επιβλέπων καθηγητής:
Κοντογιάννη, Μερόπη
Περίληψη:
Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί τη πιο συχνή αιτία χρόνιας ηπατοπάθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για τη διαχείριση της νόσου. Η τροποποίηση του τρόπου ζωής, παράλληλα με απώλεια σωματικού βάρους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση της NAFLD. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει και να αξιολογήσει την επίδραση μιας 6μηνης παρέμβασης, με στόχο της αύξηση στην προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα και την απώλεια σωματικού βάρους, σε βιοχημικά χαρακτηριστικά ασθενών με NAFLD. Στη μελέτη συμμετείχαν 26 μη διαβητικοί, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ασθενείς με NAFLD (κριτήρια εισαγωγής: ένδειξη ηπατικής στεάτωσης σε υπερηχογράφημα, αυξημένες τιμές ALT και/ή γ-GT, αποκλεισμός άλλων αιτιών ηπατικής νόσου), οι οποίοι εντάχθηκαν με τυχαίο τρόπο είτε στην ομάδα Μεσογειακής δίαιτας (ν=13) είτε στην ομάδα ελέγχου (ν=13). Σε όλους τους συμμετέχοντες έγινε λήψη ιατρικού ιστορικού, κοινωνικό-δημογραφικών και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, αξιολόγηση της σωματικής δραστηριότητας καθώς και αιμοληψία για τον προσδιορισμό των βιοχημικών δεικτών. Η εκτίμηση των διαιτητικών συνηθειών έγινε με ημιποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και με ανακλήσεις 24ώρου, και ο βαθμός υιοθέτησης της ΜΔ εκτιμήθηκε με το δείκτη MedDietScore. Η αξιολόγηση των εθελοντών έγινε σε δύο χρονικές στιγμές, κατά την ένταξη τους στη μελέτη και 6 μήνες μετά. Η ομάδα ελέγχου κατά την αρχική αξιολόγηση, δεν έλαβε κάποια διατροφική παρέμβαση, παρά μόνο γραπτές γενικές οδηγίες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, μέχρι τον τελικό επανέλεγχο, 6 μήνες μετά. Η ομάδα ΜΔ ακολούθησε πιο εντατικό πρόγραμμα, αποτελούμενο από 7 συμβουλευτικές συνεδρίες βασισμένες στη θεωρία θέσπισης στόχων, με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα που απαρτίζουν την δίαιτα αυτή και στόχο την απώλεια του σωματικού βάρους. Κατά την εξάμηνη αξιολόγηση, ανάμεσα στις δυο ομάδες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την κατανάλωση των μη επεξεργασμένων δημητριακών (p<0,001) και του δείκτη MedDietScore (p=0,005). Η εντός των ομάδων ανάλυση, έδειξε ότι η ομάδα ΜΔ αύξησε στατιστικά σημαντικά το δείκτη MedDietScore (από 32,7±2,8 σε 37,7±4,1 μονάδες, p=0,001), την κατανάλωση των μη επεξεργασμένων δημητριακών (από 0,81±0,93 σε 2,28±1,1 μερίδες/ημέρα, p=0,02) και των λαχανικών (από 1,84±0,56 σε 2,5±0,56 μερίδες/ημέρα, p=0,02), ενώ μείωσε σημαντικά την κατανάλωση κόκκινου κρέατος (από 2,0±0,78 σε 1,32±0,71 μερίδες/ημέρα, p=0,03). Όσον αφορά τις αλλαγές στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά κατά την εξάμηνη αξιολόγηση, στην ομάδα ΜΔ παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική μείωση του σωματικού βάρους (p=0,002), του ΔΜΣ (p=0,005) και της περιφέρειας μέσης των αντρών (p<0,001). Η ομάδα ΜΔ παρουσίασε μεγαλύτερη απώλεια του σωματικού βάρους, μείωση του ΔΜΣ και της περιφέρειας μέσης των ασθενών στο εξάμηνο συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (όλα τα p<0,05). Όσον αφορά τις αλλαγές των βιοχημικών δεικτών, μεταξύ των δυο ομάδων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στην HDL χοληστερόλη (p=0,02). Εντός της ομάδας ΜΔ, εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική μείωση της ALT και της hsCRP (p=0,05 και p=0,028, αντίστοιχα), κατά την εξάμηνη αξιολόγηση. Η εξάμηνη παρέμβαση που στόχευε στην αύξηση της προσκόλλησης στη Μεσογειακή δίαιτα και στην απώλεια βάρους μέσω ομαδικών συνεδριών, ήταν επιτυχής στο να συμμορφώσει τους ασθενείς με NAFLD στο διατροφικό πρότυπο της ΜΔ και ειδικότερα, να συμβάλλει στην βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και στη μείωση του σωματικού τους βάρους. Όσον αφορά τους βιοχημικούς δείκτες, μόνο η HDL χοληστερόλη αυξήθηκε σημαντικά και συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, ενώ επιπλέον οφέλη παρατηρήθηκαν εντός της ομάδας ΜΔ ως προς τη βελτίωση της ALT και της hsCRP. Ωστόσο, απαιτείται η ενίσχυση του δείγματος ασθενών, ώστε να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα αυτά και να διερευνηθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν στη παρούσα μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Διαιτητική θεραπεία
Μεταβολικές ασθένειες
Λέξεις-κλειδιά:
μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, Μεσογειακή δίαιτα, διατροφικές συνήθειες, βιοχημικοί δείκτες
Περιγραφή:
94 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0