Ανάλυση και σχεδίαση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 17534
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση και σχεδίαση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού
Συγγραφέας:
Σούλης, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία «Ανάλυση και Σχεδίαση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού» επιχειρείται να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη δικτυακή εφαρμογή που θα απευθύνεται στις δημοτικές αρχές και στους δημότες. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης από την τοπική αυτοδιοίκηση με έναν οργανωμένο τρόπο, ο οποίος θα βασίζεται σε ένα αυστηρά θεσμοθετημένο πλαίσιο που θα είναι υποχρεωτικό σε όλους τους εμπλεκομένους. Οι βασικοί πυλώνες του συστήματος θα είναι η δυνατότητα συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και ψηφοφορίας μέσω χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονική συμμετοχή, ηλεκτρονική δημοκρατία, τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές
Περιγραφή:
98 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ΟΠΣ ΠΝΥΚΑ.pdf

3 MB