Μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων Cloud Computing

Μεταπτυχιακή Εργασία 17521 384 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη επιχειρηματικών μοντέλων Cloud Computing
Συγγραφέας:
Στρατηγού, Θεοδώρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Λάκκα, Σπυριδούλα
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των επιχειρηματικών μοντέλων υπολογιστικού νέφους (Cloud computing). Για το σκοπό αυτό έγινε διερεύνηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του cloud και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με το είδος υπηρεσιών που προσφέρουν. Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης. Οι περιπτώσεις επιλέχθηκαν με βάση την κατηγορία των υπηρεσιών την οποία προσφέρουν, αλλά και με συγκεκριμένα κριτήρια όπως η αυξημένη διάδοση και τα ετήσια κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα επιχειρηματικά μοντέλα των Amazon EC2, Google App Engine και Oracle Marketing Cloud. Η μελέτη των επιχειρηματικών μοντέλων έγινε με τη χρήση του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (Osterwalder, A., et Pigneur , Y. ,2013) το οποίο ανέδειξε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιμέρους δομικά στοιχεία του κάθε επιχειρηματικού μοντέλου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Επιχειρηματικότητα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολογιστικό νέφος,επιχειρηματικά μοντέλα,καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, Amazon νέφος,Google νέφος,Oracle νέφος
Περιγραφή:
139 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0