Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στα δημοτικά σχολεία: η περίπτωση της Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17489 765 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στα δημοτικά σχολεία: η περίπτωση της Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Συγγραφέας:
Τσιλέμου, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαμαδιάς, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εκ των υστέρων οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, μελετά την εφαρμογή της πολιτικής στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και αφορά στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων που συγχωνεύτηκαν, κατά την περίοδο 2011-2012. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Συγκεντρώθηκαν οικονομικά στοιχεία για τα σχολικά έτη 2010-2011 (πριν από τις συγχωνεύσεις) και 2013-2014 (μετά τις συγχωνεύσεις). Η έρευνα στηρίχθηκε στο πλαίσιο της Οικονομικής Θεωρίας του Κόστους και χρησιμοποίησε «εργαλεία» της Περιγραφικής Στατιστικής. Η εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτει:
I. Μείωση του αριθμού των Σχολικών Μονάδων
II. Αύξηση του Μέσου Μεγέθους των Σχολικών Μονάδων
III. Μικρή αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά εκπαιδευτικό
IV. Μείωση του Ετήσιου Δημόσιου Κόστους ανά Μαθητή
V. Πολύ μικρή αύξηση του Μέσου Ιδιωτικού Κόστους

Συνεπώς, από οικονομικής απόψεως, η πολιτική των συγχωνεύσεων φαίνεται να οδήγησε σε περιστολή της ετήσιας Δημόσιας Δαπάνης, με πολύ μικρό μερίδιο αυτής να μετακυλίεται στις οικογένειες των μαθητών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
Συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων, εκπαιδευτική πολιτική, οικονομική αξιολόγηση, μέσο ετήσιο δημόσιο κόστος, μέσο ετήσιο ιδιωτικό κόστος
Περιγραφή:
125 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0