Η μέθοδος Project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο "χρόνος" μέσα από τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τον κινηματογράφο

Μεταπτυχιακή Εργασία 17472 609 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μέθοδος Project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο "χρόνος" μέσα από τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τον κινηματογράφο
Συγγραφέας:
Ρουμπάνη, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενό της το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας (project), το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών της Ε’ τάξης του Δημοτικού, ιδιωτικού σχολείου της Αθήνας. Μετά από διαπίστωση της δυσκολίας που έχουν πολλές φορές οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός ενός προγράμματος που να παρουσιάζει διαφορετικές όψεις της έννοιας αυτής. Κατόπιν τούτου, η έννοια του αντικειμένου (χρόνος) εξετάστηκε μέσα από τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τον Κινηματογράφο. Οι θεματικές αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών των μαθημάτων: της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Ευέλικτης Ζώνης. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν, συνδέουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το project διήρκησε 2 μήνες, από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 2015, αποτελείτο από 11 υποενότητες και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δασκάλα της τάξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Λέξεις-κλειδιά:
Μέθοδος project, εκπαίδευση και πολιτισμός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χρόνος
Περιγραφή:
134 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0