Η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των καθηγητών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 17460 708 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των καθηγητών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Μανίκας, Θωμάς
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαγεωργίου, Πέτρος
Περίληψη:
Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) έχει ως σκοπό τον συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική και επαγγελματική γνώση.
Σήμερα η Δημόσια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΔΤΕΕ) στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένη, χαμηλού κύρους και προσελκύει το 1/3 περίπου των μαθητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το Γυμνάσιο, σε αντίθεση με αρκετές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ο ρόλος της είναι αναβαθμισμένος, με υψηλά ποσοστά προτίμησης από τους μαθητές.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων όσον αφορά την προώθηση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας το «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», τόσο ως ένας συνολικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικές Μάρκετινγκ από τα ίδια τα Επαγγελματικά Λύκεια.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2016 σε όλα τα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια του Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:
Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική άποψη για το Μάρκετινγκ γενικότερα και την εφαρμογή πρακτικών Μάρκετινγκ από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Δεν έχουν επαρκή γνώση του όρου «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και διαφωνούν στην άποψη ότι η Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιεί Στρατηγικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Μάρκετινγκ για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έχουν θετική στάση στο να εφαρμοστούν πρακτικές Μάρκετινγκ στα Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια και πιστεύουν ότι σε περίπτωση εφαρμογής του «Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» στο Δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο θα προωθήσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και θα προσελκύσει περισσότερους μαθητές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, προώθηση, Επαγγελματικό Λύκειο, Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
Περιγραφή:
175 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0