Το οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των βραβευμένων τουριστικών μονάδων. Μελέτη Περίπτωσης: Περιφέρεια Κρήτης

Μεταπτυχιακή Εργασία 17451 527 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των βραβευμένων τουριστικών μονάδων. Μελέτη Περίπτωσης: Περιφέρεια Κρήτης
Συγγραφέας:
Συρίγου, Σταματίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εξετάζει το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας για τον τουρισμό Green Key. Σκοπός της είναι να προσδιορίσει τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη των βραβευμένων ξενοδοχειακών μονάδων έχοντας ως μελέτη περίπτωσης την Περιφέρεια της Κρήτης. Στην αρχή, γίνεται αναφορά στην έννοια του τουρισμού και των προκείμενων ωφελειών και κινδύνων. Κομμάτι του τουρισμού αποτελεί ο βιώσιμος τουρισμός, που δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον, αλλά αντιθέτως διασφαλίζεται η διατήρηση των φυσικών πόρων. Με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα τόσο οι τωρινοί τουρίστες να απολαμβάνουν τα οφέλη του τουρισμού χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο για τους μελλοντικούς.
Τα οικολογικά σήματα ποιότητας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βιώσιμου τουρισμού, το Green Key αποτελεί ένα από αυτά. Είναι ένα ηγετικό πρότυπο της αριστείας στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και βιώσιμης λειτουργίας στο πλαίσιο της τουριστικής βιομηχανίας, στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2009. Για να βραβευτεί κανείς θα πρέπει να πληροί ένα σύνολο κριτηρίων, τα οποία να επιβεβαιώνονται από τα αντίστοιχα υποστηρικτικά έγγραφα. Στόχος του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μέσα από τη συνεχή βελτίωση.
Όσον αφορά τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των βραβευμένων ξενοδοχειακών μονάδων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οικονομικά οφέλη. Η σωστή διαχείριση νερού και ενέργειας που προβλέπεται από το πρόγραμμα Green Key φαίνεται να επηρεάζει αρκετά την εξοικονόμηση αυτών των πόρων και συνεπώς την αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι, μεγαλύτερη μείωση και συνεπώς εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας έχουν οι μεγαλύτερες σε δυναμικότητα μονάδες. Στην περίπτωση της Κρήτης, οι περισσότερες από τις μονάδες συμμετέχουν από τον πρώτο χρόνο που το πρόγραμμα ξεκίνησε στην Ελλάδα, ενώ το κόστος προσαρμογής το χαρακτηρίζουν μέτριο ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Διαπιστώνεται ότι, οι περισσότεροι διαχειριστές των ξενοδοχειακών μονάδων είναι καλά εξοικειωμένοι με τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, καθώς η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αποτελεί το δεύτερο σε σειρά κίνητρό τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Τέλος, ανεξαρτήτου δυναμικότητας και κατάταξης οι βραβευμένες με το οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key ξενοδοχειακές μονάδες θεωρούν ότι, η βράβευσή τους συμβάλει στην ικανοποίηση των πελατών τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Γεωργική οικολογία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορικός τουρισμός
Οικολογία
Διασφάλιση ποιότητας
Τουρισμός - Ελλάδα - Κρήτη
Λέξεις-κλειδιά:
οικολογικό σήμα, βιώσιμος, τουρισμός, αειφορία
Περιγραφή:
72 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0