Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για ιατρικά περιστατικά με χρήση γνωσιακών τεχνικών

Πτυχιακή Εργασία 17395 381 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για ιατρικά περιστατικά με χρήση γνωσιακών τεχνικών
Συγγραφέας:
Αδαμακόπουλος, Ανδρέας Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και τα cognitive systems κάνουν συνεχώς ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους. Τα γνωστικά λοιπόν συστήματα, παρέχοντας άμεσα απαντήσεις και λαμβάνοντας καίριες αποφάσεις, τις οποίες οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εντοπίσουν, οδηγούν όλο και περισσότερους οργανισμούς στη χρήση τους.
Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην έρευνα της δημιουργίας και της ανάπτυξης ενός συστήματος υποβοήθησης όσον αφορά ιατρικές αποφάσεις με τεχνικές pattern matching. Στο σύστημα αυτό, προστέθηκαν λειτουργίες για ταίριασμα παρόμοιων περιστατικών με τη χρήση βάσεων δεδομένων καθώς και για την κατασκευή γραφημάτων τα οποία παρέχουν στατιστικές πληροφορίες στο ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση των ασθενών.
Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προηγούμενα, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον προγραμματισμού NetBeans που κάνει χρήση της java με περαιτέρω προσθήκη κατάλληλων βιβλιοθηκών για τα γραφήματα.
Επομένως, η εφαρμογή αυτή διευκολύνει το έργο του ιατρού για την καταπολέμηση ασθενειών με τη χρήση έξυπνων συστημάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ιατρική (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωστικά συστήματα, αντιστοίχιση μοτίβων, εκμάθηση μοτίβων, πληροφορική υγείας, γράφημα.
Περιγραφή:
95 σ., εικ., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0