Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Πτυχιακή Εργασία 17330
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Συγγραφέας:
Μωραΐτη, Καλλιόπη
Περίληψη:
Ανάλυση των 40 ΔΛΠ και ΔΠΧΑ. Στη συνέχεια συγκρίνονται με τα Ελληνικά και στο πρακτικό μέρος εξετάζεται μια εταιρεία ιχθύοκαλλιέργειας, η οποία το 2004 ακολουθεί τα Ελληνικά και το 2005 τα διεθνή πρότυπα. Η σύγκριση γίνεται με τη χρήση αριθμοδεικτών και βγαίνει ένα γενικό συμπέρασμα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
ΔΛΠ, αριθμοδείκτες, ΕΓΛΣ, ισολογισμός
Περιγραφή:
212 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0