Η επίδραση της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας στην επιχειρηματικότητα. Η Ελληνική περίπτωση

Πτυχιακή Εργασία 17321 469 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας στην επιχειρηματικότητα. Η Ελληνική περίπτωση
Συγγραφέας:
Μπαγιάτης, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα στην πρόθεσή τους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στη θεωρητική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας και στην εμπειρική προσέγγιση της πρόθεσης για επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναφορά στην επιχειρηματικότητα στα είδη και οι μορφές της και αναλύεται η καταλυτική της σημασία στην οικονομική ανάπτυξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα επιχειρηματικά κίνητρα αλλά και τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους ανθρώπους να λάβουν την απόφαση να γίνουν επιχειρηματίες. Επίσης γίνεται αναφορά στα προβλήματα, τα εμπόδια αλλά και τις δυσκολίες που επηρεάζουν τα άτομα στην απόφασή τους να γίνουν επιχειρηματίες. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες που εστιάζουν στην γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και στους οικογενειακούς παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα να εμπλακούν με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
Η εμπειρική διερεύνηση της πρόθεσης για επιχειρηματικότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται και σχολιάζονται στο τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα γενικά δεν έχουν προσανατολισμό προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, βρέθηκε ότι οι κύριοι παράγοντες που ενθαρρύνουν την πρόθεση για επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων, ιδίως η στάση τους απέναντι στον κίνδυνο και τον ανταγωνισμό, ο βαθμός αυτοπεποίθησης και προσαρμοστικότητας στις συνθήκες.
και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται και σχολιάζονται στο τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα γενικά δεν έχουν προσανατολισμό προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, βρέθηκε ότι οι κύριοι παράγοντες που ενθαρρύνουν την πρόθεση για επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων, ιδίως η στάση τους απέναντι στον κίνδυνο και τον ανταγωνισμό, ο βαθμός αυτοπεποίθησης και προσαρμοστικότητας στις συνθήκες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Επιχειρηματικότητα, Πολιτική αστάθεια, Οικονομική κρίση, Παράγοντες που ευνοούν την επιχειρηματικότητα, Είδη και μορφές επιχειρηματικότητας
Περιγραφή:
82 πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0