Η επίδραση της κατανάλωσης συμπληρώματος διατροφής στην αντιοξειδωτική κατάσταση φαινομενικά υγιών εθελοντών

Πτυχιακή Εργασία 17267 510 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της κατανάλωσης συμπληρώματος διατροφής στην αντιοξειδωτική κατάσταση φαινομενικά υγιών εθελοντών
Συγγραφέας:
Μπότση, Ειρήνη, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Φραγκοπούλου, Ελισσάβετ
Περίληψη:
Η απουσία ισορροπίας ανάμεσα στα προ-οξειδωτικά και αντι-οξειδωτικά μόρια του οργανισμού ονομάζεται οξειδωτικό στρες και έχει επιβλαβλείς επιδράσεις στα βιομόρια του οργανισμού. Τα πρώτα κύτταρα που έρχονται αντιμέτωπα με το οξειδωτικό στρες είναι τα ερυθροκύτταρα. Η ανεπιτυχής αντιμετώπισή του από τα αντιοξειδωτικά συστήματα των κυττάρων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη πρόωρη γήρανσή τους, τη μεταβολή της δομής τους και των λειτουργιών τους καθώς και την πρόκληση βλάβης σε κύτταρα άλλων ιστών με τα οποία έρχονται σε επαφή.
Σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της κατανάλωσης ενός συμπληρώματος διατροφής που περιέχει μια ποικιλία αντιοξειδωτικών ουσιών στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης 1 στα ερυθροκύτταρα, σε υγιείς εθελοντές. Κύριος συστατικό του συμπληρώματος είναι το Gel αλόης και περιέχει επίσης ουσίες όπως εκχυλίσμα πράσινου τσαγιού, εκχυλίσμα Polygonum cuspidatum, καθώς και ένα μίγμα βιταμινών.
Η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε ήταν διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό σκεύασμα. Από τους 58 υγιείς εθελοντές που πήραν μέρος στη μελέτη, οι 28 κατανάλωσαν το εικονικό σκεύασμα και οι 30 κατανάλωσαν το συμπλήρωμα για 8 εβδομάδες. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε τυχαία συνδυασμένες ομάδες σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία,το βάρος, το δείκτη μάζας σώματος και την αρτηριακή πίεση. Για τον προσδιορισμό της δραστικότητας της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης 1 στα ερυθροκύτταρα πραγματοποιήθηκε ex vivo αναγωγή του υπεροξειδίου του υδρογόνου με αναγωγικό μόριο τη γλουταθειόνη. Οι τιμές της δραστικότητας της GPx1 κανονικοποιήθηκαν με γραμμάρια αιμοσφαιρίνης, η οποία προσδιορίστηκε με μέθοδο Drabkin.
Σε χρόνο 0, δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στους κλασσικούς βιοχημικούς δείκτες ,στα χαρακτηριστικά και στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης των εθελοντών ανάμεσα στις δύο ομάδες παρέμβασης. Ωστόσο, η δραστικότητα του ενζύμου φαίνεται να συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα χοληστερόλης και της LDL-χοληστερόλης (p=0,01και p=0,04 αντίστοιχα). Μετά το πέρας των 8 εβδομάδων, η δραστικότητα του ενζύμου φάνηκε να αυξάνεται στην ομάδα του εικονικού σκευάσματος και να μειώνεται στην ομάδα του συμπληρώματος, ωστόσο τα ευρήματα αυτά δεν παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα. Τέλος, η δραστικότητα του ενζύμου σε επίπεδο εθελοντή και στις δύο ομάδες σε όλες τις χρονικές στιγμές φάνηκε να μην παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά.
Η κατανάλωση του συμπληρώματος για 8 εβδομάδες δεν φάνηκε να επιδρά στη δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης στα ερυθροκύτταρα υγιών εθελοντών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Μικροβιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιοξειδωτικά, συμπλήρωμα, υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, ερυθροκύτταρα ,υγιείς εθελοντές
Περιγραφή:
116 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0