Οργάνωση και προδιαγραφές Κέντρου Μείξης Ενδοφλέβιων Διαλυμάτων (Εντερικών-Παρεντερικών)- ΙΙ

Πτυχιακή Εργασία 17243 337 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οργάνωση και προδιαγραφές Κέντρου Μείξης Ενδοφλέβιων Διαλυμάτων (Εντερικών-Παρεντερικών)- ΙΙ
Συγγραφέας:
Καμηλαράκης, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκουρολιάκου, Μαρία
Περίληψη:
Ανάμεσα στις διάφορες φαρμακευτικές εργασίες μια από τις πιο σημαντικές είναι η παρασκευή και η διανομή εντερικών - παρεντερικών διαλυμάτων. Εξάλλου η κλασική προετοιμασία που μπορούμε να δούμε από φαρμακευτικούς οργανισμούς και από νοσοκομειακές μονάδες, χρόνο με το χρόνο αποδυναμώνεται. Συνεπώς δικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τη γνώση που παίρνουμε από συστήματα υγείας διεθνών οργανισμών υγείας που ασφαλώς βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και να προσαρμόσουμε τη γνώση αυτή στο ελληνικό σύστημα υγείας, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πρακτική οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου κέντρου μείξης εντερικών - παρεντερικών διαλυμάτων.
Έτσι, δίνουμε μια νέα προοπτική στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει για πρώτη φόρα στην Ελλάδα το 1995 με πρωτοβουλία της κ. Σκουρολιάκου στο νοσοκομειακό ίδρυμα Αγία Σοφία (ΠΑΙΔΩΝ), με την διαμόρφωση ειδικού χώρου παρασκευής εντερικών και παρεντερικών διαλυμάτων.
Τα διεθνή συστήματα υγείας με πιο χαρακτηριστικό αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, περιλαμβάνουν εξειδικευμένα κέντρα μείξης διαλυμάτων, όπου τηρώντας πρωτόκολλο λειτουργίας διαχειρίζονται την υλικοτεχνική υποδομή και προσφέρουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας στην εντερική και παρεντερική σίτιση ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.
Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο κέντρο μείξης διαλυμάτων; Πώς οργανώνεται και πώς διαχειρίζεται ένα τέτοιο κέντρο;
Κέντρο μείξης διαλυμάτων είναι ο χώρος όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία διαφόρων ουσιών του ιδίου ή διαφορετικού όγκου, έτσι ώστε να παρασκευαστούν τελικά σκευάσματα εντερικής – παρεντερικής διατροφής. Η οργάνωση και διαχείριση αυτής της διαδικασίας προϋποθέτει την εφαρμογή ορισμένων κανόνων που εξυπηρετούν αυτό που ονομάζουμε ποιότητα και ασφάλεια υπηρεσιών ασηπτικής τεχνικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η «ασηπτική τεχνική» αποτελεί βασικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία κάθε κέντρου μείξης εντερικών και παρεντερικών διαλυμάτων, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη διαχείρισή του.
Όλα τα κέντρα του εξωτερικού χρησιμοποιούν πρωτόκολλο λειτουργίας, όπου περιγράφεται λεπτομερώς ο ρόλος των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αυτή και ποιες ενέργειες καλείται να επιτελέσει. Επίσης αναφέρεται σε αυτό το πρωτόκολλο η υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή τα υλικά και τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν, και στη συνέχεια οι μέθοδοι και ο συντονισμός προσώπων και πραγμάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Τέλος, αναφέρεται ο έλεγχος και η εξασφάλιση του αποτελέσματος.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η παρασκευή και διάθεση τέτοιων διαλυμάτων –σκευασμάτων διατροφής υπολείπονται μιας τεράστιας προσπάθειας, τόσο για την οργάνωση όσο και για τη διαχείριση προσώπων και πραγμάτων. Όλα αυτά επιβάλλονται ώστε το σκεύασμα να προσδίδει στον εκάστοτε άρρωστο πολίτη την υψηλότερη αποτελεσματικότητα ως προς το στόχο του και τη μικρότερη, έως ανύπαρκτη, επικινδυνότητα ως προς τη διάθεσή του.
Η εργασία που παρατίθεται στοχεύει να περιγράψει το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας ασηπτικής τεχνικής, όπου θα αναλύονται οι κίνδυνοι που ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπιστούν, ο ρόλος της διοίκησης και ό,τι αφορά τη διαχείριση της παραγωγής, παράμετροι όπως η συνταγολογία, η σταθερότητα και το όριο αποθήκευσης. Επιπλέον, οι χώροι και γενικότερα ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί. Για καθετί που αφορά το σχέδιο ποιοτικής ασφάλειας των υπηρεσιών ασηπτικής τεχνικής, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη, όπου θα δίνονται λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής κάθε διαδικασίας. Επίσης, θα αναφέρεται στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού, που αποτελεί ένα πολύ βασικό κομμάτι της διαδικασίας. Στη συνέχεια η ασηπτική διαδικασία, παρακολούθηση των υπηρεσιών, ο έλεγχος και ο καθαρισμός αποτελούν επόμενα στάδια του συστήματος ποιοτικής ασφάλειας. Άλλο κομμάτι που θα αναφερθούμε είναι τα αρχικά υλικά, τα συστατικά και άλλα αναλώσιμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις υπηρεσίες της ασηπτικής επεξεργασίας. Τέλος, η αναφορά μας στην έγκριση του προϊόντος, στην αποθήκευση και διανομή, καθώς επίσης στον εσωτερικό και στον εξωτερικό έλεγχο ολοκληρώνουν τη διευθέτηση της ασφάλειας υπηρεσιών ασηπτικής τεχνικής που έχουμε θέσει ως στόχο εξαρχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φαρμακολογία
Περιγραφή:
82 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Pty_disk_Kamilarakis.pdf

796 KB