Επιδημιολογία οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: κοινωνικό-οικονομικοί και συμπεριφοριστικοί προσδιοριστές δεύτερης εκδήλωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Δεκαετής επανέλεγχος μελέτης GREECS (2003-2013)

Διδακτορική Διατριβή 17240 709 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιδημιολογία οξέος στεφανιαίου συνδρόμου: κοινωνικό-οικονομικοί και συμπεριφοριστικοί προσδιοριστές δεύτερης εκδήλωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Δεκαετής επανέλεγχος μελέτης GREECS (2003-2013)
Συγγραφέας:
Νοταρά, Βενετία Γ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παναγιωτάκος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η καταγραφή της 10ετούς επίπτωσης (2003-2013) δεύτερης εκδήλωσης Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (ΟΣΣ) μέσω της αποτίμησης των προαναφερθέντων προσδιοριστών όπως, κάπνισμα, διατροφή, σωματική δραστηριότητα, κατάθλιψη, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.
Μεθοδολογία: Aπό τον Οκτώβριο 2003 μέχρι το Σεπτέμβριο 2004 συλλέχθηκε δείγμα από καρδιολογικές κλινικές 6 γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας και εντάχθηκαν σχεδόν όλοι οι διαδοχικοί ασθενείς (ν=2,172) με διαγνωσμένο ΟΣΣ. Κατά τα έτη 2013-2014 πραγματοποιήθηκε ο 10ετής επανέλεγχος, όπου συμμετείχαν 1,918 ασθενείς (88% ποσοστό συμμετοχής). Αποτελέσματα: Η 10ετής επίπτωση νέου ΟΣΣ επεισοδίου (θανατηφόρου ή μη) ήταν ν=811 (37,3%) (78,8% στους άνδρες και 21,2% στις γυναίκες (p=0,016); η 10ετής επίπτωση ΟΣΣ θνητότητας ήταν 17,7% (74,5% στους άνδρες και 25,5% στις γυναίκες) (p=0,016). Μετά από έλεγχο για συγχυτικούς παράγοντες, παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς υψηλής εκπαίδευσης είχαν καλύτερη 10ετή πρόγνωση. Αναδείχθηκε ο προστατευτικός ρόλος της καλής/πολύ καλής οικονομικής κατάστασης. Στους «μη έγγαμους» ασθενείς 1-μονάδα αύξηση της κλίμακας CES-D συσχετίστηκε με 2% και 4% μεγαλύτερο κίνδυνο για επαναλαμβανόμενα ΟΣΣ επεισόδια. Παρατηρήθηκε ότι για κάθε 30 πακέτα-έτη καπνίσματος ο κίνδυνος για επαναλαμβανόμενο ΟΣΣ αυξανόταν από 6% έως 13%. Επιπρόσθετα, σημαντικά αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της 10-ετούς πρόγνωσης του ΟΣΣ. Ο σακχαρώδης διαβήτης φάνηκε να αποτελεί το σημαντικότερο επιβαρυντικό παράγοντα στην επανεμφάνιση συμβαμάτων ΟΣΣ, συγκριτικά με την αρτηριακή υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία. Αναδείχθηκε ο προστατευτικός ρόλος της αποκλειστικής κατανάλωσης ελαιολάδου. Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάμεσα στην κατανάλωση έστω και μίας μερίδας γλυκών/εβδομάδα και στην εμφάνιση ενός νέου ΟΣΣ επεισοδίου. Επίσης, οι ασθενείς που κατανάλωναν 1-2 φλιτζάνια καφέ/ημέρα είχαν 35% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ΟΣΣ, σε σύγκριση με τους ασθενείς που ανέφεραν ποτέ/σπάνια κατανάλωση.
Συμπεράσματα: Η παρούσα διατριβή ανέδειξε κοινωνικο-δημογραφικά, τρόπου ζωής και κλινικά χαρακτηριστικά των στεφανιαίων ασθενών, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης της νόσου. Κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Καρδιαγγειακό σύστημα
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο; δευτερογενής πρόληψη; παράγοντες κινδύνου; προαγωγή υγείας; δημόσια υγεία
Περιγραφή:
254 σ., εικ., πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0