Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 17232
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση
Συγγραφέας:
Δρακονταειδή, Δήμητρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να εξεταστούν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση, και ιδιαίτερα τα προγράμματα σχολικών συμπράξεων, υπό το πρίσμα της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργασία παρακολουθεί την πορεία και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τις πρώτες ιδρυτικές συνθήκες μέχρι τις ημέρες μας, και εξετάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε. ως μέσα υλοποίησης της ως άνω πολιτικής, στα εθνικά κράτη. Στο ευρύτερο παραπάνω πλαίσιο, εξετάζονται ιδιαίτερα τα προγράμματα σχολικών συμπράξεων e-Twinning και Comenius, τόσο όσον αφορά στους ιδιαίτερους και ευρύτερους στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής που υλοποιούνται μέσω αυτών, όσο και στον τρόπο λειτουργίας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, τα αποτελέσματα εμπειρικής διερεύνησης που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε από Μάϊο μέχρι Ιούλιο του 2014, σε δείγμα 174 εκπαιδευτικών που έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα αυτά από το 1996 μέχρι σήμερα, τεκμαίρουν την, κατά τους εκπαιδευτικούς, αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συγκεκριμένα προγράμματα στη χώρα μας, και ιδιαιτέρως όσον αφορά στην υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση, e-Twinning, Comenius, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Socrates, Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, e-Learning, Σχολικές συμπράξεις, Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Περιγραφή:
130 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0