Πολιτισμική φυσιογνωμία της νήσου Ικαρίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17225
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτισμική φυσιογνωμία της νήσου Ικαρίας
Συγγραφέας:
Πετράτου, Μαριάννα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διερευνά την πολιτισμική φυσιογνωμία της νήσου Ικαρίας αναζητώντας τα ιδιαίτερα συστατικά της και τις μεταξύ τους σχέσεις. Στο θεωρητικό μέρος επιχειρείται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία της Ικαρίας μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε 150 νέους (20-40 ετών) με καταγωγή από την Ικαρία. Ζητούμενο ήταν οι γνώσεις και απόψεις των νέων σχετικά με την πολιτισμική φυσιογνωμία του τόπου καταγωγής τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιστορία του Πολιτισμού
Λοιπά Θέματα:
Ικαρία - Πολιτισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ικαρία, πολιτισμική φυσιογνωμία, υλική-άυλη πολιτισμική κληρονομιά, ερωτηματολόγιο
Περιγραφή:
96 σ. : πίν.,διαγρ.σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0