Μεταβολική δραστηριότητα φαιού λίπους σε ενήλικες μετά από ήπια έκθεση στο κρύο

Μεταπτυχιακή Εργασία 17220
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολική δραστηριότητα φαιού λίπους σε ενήλικες μετά από ήπια έκθεση στο κρύο
Συγγραφέας:
Ζαγκότση, Γεωργία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ήπια έκθεση στο κρύο είναι ο πιο οικονομικός και φυσικός τρόπος ενεργοποίησης
του φαιού λίπους (Brown Adipose Tissue-BAT) στους ενήλικες ανθρώπους και φαίνεται να
αυξάνει το μεταβολισμό ηρεμίας σε εθελοντές που εμφανίζουν ενεργοποιημένο ΒΑΤ.
Σκοπός : Ήταν να ερευνηθούν οι διαφορές στις αντιδράσεις κατά την έκθεση στο κρύο σε
εθελοντές που εμφάνιζαν ενεργοποιημένο BAT και σε εθελοντές που δεν εμφάνιζαν. Επίσης να
διερευνηθεί αν υπάρχει διαφορά στο μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες
πριν και μετά την έκθεση στο κρύο.
Μέθοδος: Μετρήθηκαν οι θερμοκρασίες του δέρματος , του πυρήνα του σώματος καθώς και η
μεταβολική δραστηριότητα σε 12 άνδρες εθελοντές (οι επτά εμφάνιζαν υψηλό όγκο φαιού
λίπους ΗΒΑΤ- High BAT Volume και οι πέντε χαμηλό όγκο φαιού λίπους LBAT-Low Bat
Volume) τόσο σε θερμοουδέτερες συνθήκες όσο και σε ήπια εξατομικευμένη έκθεση στο κρύο
για οκτώ ώρες. Η κατάταξη των εθελοντών στις δύο ομάδες έγινε βάση της πρόσληψης της 18FFDG
κατά την εξέταση PET/CT.
Αποτελέσματα: Η θερμοκρασία πυρήνα στην ομάδα ΗΒΑΤ διέφερε στατιστικά σημαντικά από
την LBAT ( p=0,040), έχοντας 0,14 ºC υψηλότερη τιμή κατά την έκθεση στο κρύο. Η ομάδα
HBAT είχε αυξημένο βασικό μεταβολισμό (p=0,048) σε σύγκριση με τις θερμοουδέτερες
συνθήκες μετά από έξι ώρες έκθεσης στο κρύο και κατά τη διάρκεια της ευγλυκαιμικής
υπερινσουλιναιμικής δοκιμασίας ινσουλινικού αποκλεισμού, ενώ στις 3 ώρες και 45 λεπτά
έκθεσης στο κρύο η διαφορά στο βασικό μεταβολισμό στην ίδια ομάδα περιορίζεται σε
ενδεικτικής στατιστικής σημαντικότητας (p=0,072). Το ποσοστό αύξησης του βασικού
μεταβολισμού στην ομάδα ΗΒΑΤ ήταν από 7% έως και 10% κατά τη διάρκεια του
ευγλυκαιμικού υπερινσουλινικού κλαμπ.
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ομάδα ΗΒΑΤ εμφάνισε
μεγαλύτερη θερμογένεση χωρίς μυϊκό τρόμο σε σύγκριση με την ομάδα LBAT. H ήπια έκθεση
στο κρύο τείνει να αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας στην ομάδα HBAT. Ίσως μια ήπια
έκθεση στο κρύο για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας να αποτελεί έναν αποδεκτό και
οικονομικό τρόπο αύξησης του βασικού μεταβολισμού και κατ’ επέκταση της πρόληψης της
παχυσαρκίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
φαιός λιπώδης ιστός, μεταβολική δραστηριότητα, ήπια έκθεση στο κρύο, ενήλικες.
Περιγραφή:
51 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

metaptixiaki ergasia zagkotsi.pdf

793 KB