Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17029
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου
Συγγραφέας:
Μαρκοπούλου, Ευθυμία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης
του Αιγίου, μιας πόλης με μακραίωνη ιστορία και σημαντικό πλούτο σε μνημεία. Επιχειρεί να
συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς, όπως και να διερευνήσει τις
στάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων της πόλης σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα,
παρουσιάζεται η ιστορία της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και τα μνημεία που
σηματοδοτούν αυτή την πορεία μέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
αποτύπωση της αστικής φυσιογνωμίας της πόλης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου
και τις αρχές του 20ου αιώνα, στον πολεοδομικό ιστό της σύγχρονης πόλης και στα μνημεία
αυτής της περιόδου. Ως προς την προστασία των μνημείων, γίνεται αναφορά στο υφιστάμενο
καθεστώς προστασίας, στην κατάσταση διατήρησής τους και στις προσπάθειες που έχουν γίνει
μέχρι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση από τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία. Στη
συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 210
κατοίκους της πόλης, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 2014. Τέλος, γίνονται προτάσεις για την
αποτελεσματικότερη προστασία και την ανάδειξη των μνημείων και συνόλων της πόλης,
προκειμένου αυτά να συμβάλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιστορία του Πολιτισμού
Λοιπά Θέματα:
Μνημεία - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Αίγιο
Λέξεις-κλειδιά:
μνημεία, πολιτιστική κληρονομιά, Αχαΐα, Αίγιο
Περιγραφή:
201 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Markopoulou_PMSOOO_15.pdf

3 MB