Διευρεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία

Πτυχιακή Εργασία 16819 278 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διευρεύνηση παραμέτρων υιοθέτησης κινητών συσκευών με εφαρμογές στην υγεία
Συγγραφέας:
Κατσίμπρας, Μιλτιάδης
Περίληψη:
Διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA’s) και τα κινητά τηλέφωνα έχουν τη δυνατότητα, με συγκεκριμένες εφαρμογές υγείας (M-health applications), να λειτουργούν ως συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, εργαλεία συλλογής δεδομένων για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και να παρέχουν βοήθεια στη διαχείριση των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.
Η πτυχιακή εργασία:
• Κάνει μία εκτενή επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την υιοθέτηση και χρήση των κινητών συσκευών υγείας και έχει αναπτύξει ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο προτείνει παραμέτρους από το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ), το Μοντέλο Κινήτρων (ΜΜ) αλλά και από το Μοντέλο του Akter (2010) που χρησιμοποιεί παράγοντες που σχετίζονται με την Ποιότητα Υπηρεσιών (Service Quality).
• Προσπαθεί να αναπτύξει ένα θεωρητικό μοντέλο για να μετρήσει την πρόθεση των χρηστών να χρησιμοποιήσουν μια κινητή συσκευή υγείας με τηλεπαρακολούθηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (ΤΑΜ), Μοντέλο Κινήτρων (ΜΜ), Μοντελο Ποιότητας Υπηρεσιών, τηλεπαρακολούθηση, κινητές συσκευές
Περιγραφή:
111 σ.: εικ.,πιν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0