Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16786 698 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)
Συγγραφέας:
Μπανέλα, Μαρίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια αυτοματοποίησης του υπολογισμού του Δείκτη Παράκτιας Τρωτότητας (Coastal Vulnerability Index, CVI) σε περιβάλλον ΓΣΠ. Για το λόγω αυτό, αναπτύχθηκε μια εργαλειοθήκη στα πλαίσια του λογισμικού ArcGIS της ESRI που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ΓΣΠ με αυτά της δυναμικής γλώσσας προγραμματισμού Python. Βάσει αυτής της εργαλειοθήκης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, εύκολα και γρήγορα, να υπολογίσει τις παραμέτρους του δείκτη CVI και κατόπιν να τις συνδυάσει, στη φόρμουλα της επιλογής του, για την τελική παραγωγή του δείκτη παράκτιας τρωτότητας. Κύριος στόχος είναι τα εργαλεία να διαχειρίζονται και να αναλύουν διανυσματικά δεδομένα, ως απόρροια όλα τα αρχεία εισόδου και εξόδου να είναι διανυσματικής μορφής. Οι δυνατοί παράμετροι προς υπολογισμό στα πλαίσια της παρούσας εργαλειοθήκης είναι το μέσο ύψος κύματος, το μέσο εύρος παλίρροιας, η σχετική άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η γεωλογία, η γεωμορφολογία, η παράκτια κλίση και ο ρυθμός μεταβολής της ακτογραμμής. Ολοκληρώνοντας, ακολούθησε εφαρμογή του εργαλείου με στόχο την αξιολόγηση του παράκτιου συστήματος Αγ.Κωσταντίνου-Τραγάνας ως προς την τρωτότητα του στην αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η αξιολόγηση έγινε βάσει μιας ελαφρώς τροποποιημένης εκδοχής της φορμουλάς CVI που προτάθηκε από τους Thieler και Hammar-Klose (1990).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ωκεανογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Δείκτης Παράκτιας Τρωτότητας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εργαλειοθήκη Python
Περιγραφή:
105 σ., είκ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Marina_Banela_Thesis.pdf

2 MB