Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα 1983-2013. Ψηφιακή αποτύπωση των τάσεων

Πτυχιακή Εργασία 16783 350 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα 1983-2013. Ψηφιακή αποτύπωση των τάσεων
Συγγραφέας:
Χριστοδουλάτου, Μαρκέλλα Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Τραγάκη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Η αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση ορίζεται ως το σύνολο των αρσενικών γεννήσεων ως προς το σύνολο των θηλυκών γεννήσεων. Η εξέλιξη του δείκτη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και με την πάροδο των ετών γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής, το 1962 ήταν η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε ότι οι γεννήσεις αρρένων υπερτερούν των θηλέων. Έχουν υπάρξει πολλές θεωρίες σχετικά με την εξήγηση αυτού του φαινομένου, καταλήγοντας στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που εκτίθενται οι γονείς επηρεάζουν το φύλο του εμβρύου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το φύλο ποικίλουν και κατηγοριοποιούνται σε γεωγραφικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, φυσικούς ή δημογραφικούς και τέλος πολιτικοοικονομικούς παράγοντες. Στη συνέχεια αναφέρονται εμπειρικά παραδείγματα για την αύξηση και τη μείωση του δείκτη της αναλογίας των φύλων, εστιάζοντας στην κατάσταση της Κίνας και στην επιρροή της πολιτικής ενός παιδιού.
Παράλληλα μελετάται η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου για την περίοδο 1983-2013 για τον Ελλαδικό χώρο, η χωρική διαφοροποίησή του και χαρτογραφική αποτύπωση του μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Τέλος ερευνώνται οι τιμές του δείκτη της αναλογίας των φύλων κατά τη γέννηση για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, διαφορετικές εθνικότητες και οικογενειακή κατάσταση των μητέρων ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν δημογραφικές τάσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση, , Χωρική κατανομή, Ηλικία, Ιθαγένεια, Οικογενειακή κατάσταση
Περιγραφή:
99 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0