Πιλοτική Εφαρμογή για multipoint σύνδεση με την χρήση του WebRTC

Μεταπτυχιακή Εργασία 16768 651 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πιλοτική Εφαρμογή για multipoint σύνδεση με την χρήση του WebRTC
Συγγραφέας:
Μακρυωνίτης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην περιγραφή της αναπτυχθείσας εφαρμογής μας η οποία βασίστηκε στην τεχνολογία του WebRTC και έχει ως σκοπό την βελτίωση της ταυτόχρονης επικοινωνίας πολλών συμμετεχόντων με ταυτόχρονη εμφάνιση εικόνας και ήχου αλλά και την αποτύπωση του προφορικού λόγου σε γραπτούς υπότιτλους, παρέχοντας την επί πλέον δυνατότητα μετάφρασης του προφορικού λόγου από τα Αγγλικά στα Ελληνικά.
Για την κατανόηση της τεχνολογικής δομής της εφαρμογής μας κρίθηκε σκόπιμη η επισκόπηση του WebRTC.
Αρχικά περιγράφεται το τεχνολογικό υπόβαθρο του WebRTC το οποίο διαρθρώνεται στην HTML5 markup γλώσσα για το Internet και την Javascrit γλώσσα, τα χαρακτηριστικά του WebRTC και ο τρόπος λειτουργίας του και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IP, TCP, UDP, TLS, PTLS, ICE, STUN, TURN, SDP, SRTP – SRTCP, HTTP, P2P τα οποία άπτονται και της λειτουργίας της εφαρμογής μας.
Στην συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του Automatic Speech Recognition (ASR) καθώς και κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές για multiconference επικοινωνία.
Τέλος περιγράφεται η αναπτυχθείσα σε τεχνολογικό επίπεδο HTML και Javascript εφαρμογή μας η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα domain της alien dragon innovative creations. Το url της εφαρμογής είναι http://aliendragoninnovativecreations.com/cmak/cmakwrtc/grayscale.php
και σημειώνεται ότι η εφαρμογή είναι προσβάσιμη σε όλους, μέσω Web. Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας της εφαρμογής απεικονίζεται η αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος που σχετίζεται με μία html σελίδα, στο οποίο αναπτύχθηκε η εφαρμογή και η ανάλυση γίνεται σε Google Chrome.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνολογία, Πιλοτική Εφαρμογή, Πολλαπλή Σύνδεση, Τηλεδιάσκεψη, Συμμετέχοντες
Περιγραφή:
87 σ.: εικ., πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0