Οικονομική συμπεριφορά και κλιματική αλλαγή: εφαρμογή στον τουριστικό τομέα

Πτυχιακή Εργασία 16760
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική συμπεριφορά και κλιματική αλλαγή: εφαρμογή στον τουριστικό τομέα
Συγγραφέας:
Μπούσης, Αλέξανδρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η υιοθέτηση στρατηγικών που αφορούν στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα αποτελεί αδήριτη ανάγκη η οποία όμως πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να βασιστεί στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. Η σχέση τουριστικής κίνησης και των μετεωρολογικών συνθηκών και μεταβολών που επικρατούν σε μια περιοχή είναι αμφίδρομη. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών στην τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. Η ανάλυση βασίζεται στον υπολογισμό του Τουριστικού Κλιματικού δείκτη, όπως προτάθηκε από τον Mieczkowski (1985), με χρήση ημερήσιων μετεωρολογικών δεδομένων για τα έτη 2005-2012 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και δεδομένων για την τουριστική κίνηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι oι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω παράταση της τουριστικής περιόδου όχι μόνο την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, Κλιματολογικές συνθήκες, Τουριστική Κλιματολογία, Τουριστικός Κλιματικός Δείκτης, Ελλάδα
Περιγραφή:
132 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0