Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 16757 822 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής
Συγγραφέας:
Δουβίτσας, Εμμανουήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο μιας αγροτικής μονάδας αγροτικής παραγωγής, συσκευασίας και διανομής αρωματικών φυτών στο νησί της Λευκάδας .Η πτυχιακή αυτή προσπαθεί να αναδείξει πως με την βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών και μέσων που υπάρχουν , μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία αναπτυγμένη και κερδοφόρα επιχείρηση και πόσο μάλλον σε έναν οικονομικό τομέα όπως ο αγροτικός
Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ταυτότητα της επιχείρησης μας ,τα βασικά της χαρακτηριστικά, καθώς και το όραμα της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια μελέτη για την ευρύτερη αγορά των αρωματικών φυτών παγκόσμια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Παράλληλα κάνουμε μια ανάλυση ανταγωνισμού στο νησί της Λευκάδας ,αλλά και ευρύτερα στα Ιόνια νησιά όπου συμπεραίνουμε ότι αποτελεί μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Το τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύει τις κατάλληλες εργασίες στον διοικητικό, οργανωτικό και διαφημιστικό τομέα που πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί. Παρουσιάζονται οι ενδεικτικές προσεγγίσεις πελατών, πραγματοποιείται ειδική αναφορά στον τομέα του διαδικτύου , ενώ περιγράφονται και άλλοι απαραίτητοι αναπτυξιακοί παράγοντες (π.χ. κοινωνικός ρόλος της εταιρίας).
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας , ασχολείται με την τεχνοοικονομική πρόβλεψη της επιχείρησης σε πλάνο τριετίας. Πιο συγκεκριμένα στο μέρος αυτό πραγματοποιείται ανάλυση αρχικού κεφαλαίου, πρόβλεψη εσόδων-εξόδων, ενώ υπολογίζουμε και τους δείκτες βιωσιμότητας της επιχείρησης καθώς και το νεκρού της σημείο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Γεωργία
Λέξεις-κλειδιά:
Επιχείρηση, πλάνο, αρωματικά,διοίκηση, προώθηση
Περιγραφή:
60 σ., εικ., διαγρ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0