Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των εφήβων σε μια περιαστική κοινωνία

Μεταπτυχιακή Εργασία 16733 626 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των εφήβων σε μια περιαστική κοινωνία
Συγγραφέας:
Κάρλου, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Οι σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες ταυτίζουν την έννοια της εργασίας με αυτήν του επαγγέλματος και τις χρησιμοποιούν προκειμένου μέσω αυτών να εκφράσουν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επιβίωση του ανθρώπου, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη της κοινωνίας.(Κασιμάτη, 2004:110) Τα άτομα έρχονται συνήθως σε «επαφή» με τον κόσμο της εργασίας κατά τη διαδικασία μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή όπου καλούνται να λάβουν μια σειρά εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.
Με αυτά τα δεδομένα η παρούσα εμπειρική έρευνα πραγματεύεται πως το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικο – οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν οι έφηβοι επιδρά και καθορίζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους κατευθύνσεις.
Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζονται βιβλιογραφικές έρευνες και θεωρίες, ενώ επιχειρείται ανάλυση των παραγόντων εκείνων που δρουν καθοριστικά στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, με ιδιαίτερη μνεία στους δύο προαναφερόμενους παράγοντες. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη 151 μαθητών/τριών των γενικών λυκείων της περιοχής των Μεγάρων Αττικής όπου διερευνώνται ο ρόλος της οικογένειας, το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονιών, οι κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες της περιοχής, τα κίνητρα επιλογής σπουδών και μελλοντικού επαγγέλματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το επάγγελμα του πατέρα επηρεάζουν τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών του δείγματός μας. Επιπλέον, οι γονείς και κυρίως η μητέρα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τις επιλογές των παιδιών τους σε ότι αφορά στις σπουδές και το επάγγελμά τους, ενώ τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου διαμονής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των νέων κατοίκων του.

Επιπλέον, οι γονείς και κυρίως η μητέρα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τις επιλογές των παιδιών τους σε ότι αφορά στις σπουδές και το επάγγελμά τους, ενώ τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου διαμονής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των νέων κατοίκων του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
οικογένεια, κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες, επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
Περιγραφή:
135 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0