Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων

Πτυχιακή Εργασία 16649 761 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων
Συγγραφέας:
Γρίβας, Ανδρέας
Περίληψη:
Η ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσει
κανείς να συνεχίσει στην εύρεση συνεπαγωγών και αντιθέσεων σε κείμενο. Στόχος της είναι, σε
δύο κείμενα τα οποία βρίσκονται στην ίδια γλώσσα, να βρεθούν τα υποσύνολα των λέξεων που
ταιριάζουν νοηματικά. Έτσι με μια περαιτέρω ανάλυση θα μπορεί κανείς να συμπεράνει αν τα
δύο κείμενα μιλούν για το ίδιο θέμα.
Η προσέγγιση της πτυχιακής για την ευθυγράμμιση προτάσεων βασίζεται στην απεικόνιση
λέξεων ως διανύσματα, τα οποία κατασκευάζονται κατά την διάσχιση γράφου που περιέχει
πληροφορία συνωνύμων και ορισμών. Φιλοδοξία της είναι να εκμεταλλευτεί την αθροισιμότητα
των διανυσμάτων για να είναι εύκολα επεκτάσιμη σε φράσεις καθώς και να πιάνει τις μεταβολές
του νοήματος που εισάγουν κατά τη διαδικασία αυτή τα συμφραζόμενα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ευθυγράμμιση προτάσεων, ομοιότητα, γράφημα
Περιγραφή:
110 σ.: σχ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Grivas_Andreas_PT.pdf

2 MB