Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων μέτρησης του βαθμού βιοσταθεροποίησης κόμποστ

Μεταπτυχιακή Εργασία 16416
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων μέτρησης του βαθμού βιοσταθεροποίησης κόμποστ
Συγγραφέας:
Λογοθέτη, Βασιλεία
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Παρότι έχει συνταχθεί σημαντικός αριθμός επιστημονικών αναφορών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της οικιακής κομποστοποίησης και τη σημασία της βιοσταθερότητας των προϊόντων που προκύπτουν από αυτή, υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά για το κατά πόσο πλήρης και έγκυρη είναι η ενημέρωση γύρω από αυτά. Ως προς αυτή τη κατεύθυνση πορεύτηκε η παρούσα έρευνα, με στόχο τη σύνοψη, την αποσαφήνιση και το φιλτράρισμα όλων των σχετικών επιστημονικών αναφορών σε οικιακό επίπεδο και ταυτόχρονα σε επίπεδο των εγχώριων μονάδων παραγωγής κόμποστ. Η τοπική κοινωνία αντιλαμβάνεται το ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα της ποιοτικής διαχείρισης των ΑΣΑ κάνοντας πολύτιμες προσπάθειες μείωσης τους ξεκινώντας μέσα από το ίδιο το σπίτι. Οι παραγωγοί μικρών μονάδων κόμποστ από τη δική τους πλευρά αγωνίζονται για τη δημιουργία όλο και πιο ποιοτικών και ασφαλών κόμποστ, παρά την έλλειψη του ακριβού εργαστηριακού εξοπλισμού για μικροβιακές και φυσικοχημικές αναλύσεις. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι ο Ειδικός Ρυθμός Κατανάλωσης Οξυγόνου (SOUR) και ο δείκτης DO σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων αποτελούν πράγματι αξιόπιστους δείκτες για την εκτίμηση της βιοσταθερότητας και συνεπώς της ποιότητας των κόμποστ, Τα αποτελέσματα αυτά μαζί με την νομοθετική αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" προβληματίζουν και αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πάνω στο κομμάτι της κομποστοποίησης στο άμεσο μέλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Λοιπά Θέματα:
Κομποστοποίηση
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Λέξεις-κλειδιά:
Κόμποστ, κομποστοποίηση, Αστικά Στερεά Απόβλητα, ανακύκλωση
Περιγραφή:
105 σ. : διαγρ,. εικ., πίν.,
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Logotheti_METOOO_14.pdf

2 MB