Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 16373 3242 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό
Συγγραφέας:
Τζιώνα, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού όπως επίσης και η έμμεση επίδραση της στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό μαθητών Γ’ δημοτικού. Επιπροσθέτως διερευνήθηκε η σχέση της μαθηματικής επίδοσης με το μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό και εξετάστηκαν αν το γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό και η μαθηματική επίδοση αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού των μαθητών της παρούσας έρευνας. Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 μαθητές (27 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 23 μαθητές της ομάδας ελέγχου) αντίστοιχης κατανομής σε φύλο και μαθηματική ικανότητα. Στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν : α) η δοκιμασία EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού (αρχικής και τελικής μέτρησης) και β) η αυτοσχέδια δοκιμασία αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού σύμφωνα με τη δομή του EPoC (αρχικής και τελικής μέτρησης). Η μαθηματική επίδοση προσδιορίστηκε από την περιγραφή των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων. Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις αρχές της δυναμικής αξιολόγησης μετά την αρχική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν τόσο την αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού όσο και την έμμεση επίδραση της στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό. Επιπροσθέτως έδειξαν τη θετική συσχέτιση του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού και της μαθηματικής επίδοσης όπως επίσης ότι η μαθηματική επίδοση όσο και το γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό αποτελούσαν παράγοντες που επηρέασαν το μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό. Ωστόσο περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί για να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Δημιουργικότητα
Δημιουργική σκέψη
Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματική δημιουργικότητα, μαθηματική ικανότητα, δημιουργικό δυναμικό, δυναμική αξιολόγηση, διαμεσολάβηση
Περιγραφή:
115 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Tziona_METOOO_16.pdf

1 MB