Μελέτη μετάβασης αγροτικής μονάδας από χρήση συμβατικής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 16338 192 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη μετάβασης αγροτικής μονάδας από χρήση συμβατικής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Συγγραφέας:
Φυλακτός, Ασημάκης Χ.
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μειώσουν και τελικά να αντικαταστήσουν τις συμβατικές πηγές ενέργειας στη γεωργία. Μελετάται το περιβαλλοντικό πρόβλημα και τα ποσά ατμοσφαιρικής ρύπανσης ώστε να δοθεί η εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, ενώ μέσω αυτών παρουσιάζονται οι πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος που ακολουθούνται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συγκρίσει με την Ελλάδα. Γίνεται μια περιγραφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον αντίκτυπο τους στο περιβάλλον μέσω του κύκλου ζωής τους. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ενώ δίνεται έμφαση στη σημαντικότητά τους. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση της αγροτικής μονάδας μελέτης, των ενεργειακών αναγκών της, και μέσω μιας ανάλυσης από στοιχεία του αιολικού και του ηλιακού δυναμικού της περιοχής, αναλύεται η ικανότητα χρήσης των διαφόρων ΑΠΕ ανά είδος. Επίσης γίνεται μια οικονομική ανάλυση και μια μακροπρόθεσμη αναφορά στο χρόνο απόσβεσης. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης και γίνεται μια ανασκόπηση των πλεονεκτημάτων των ΑΠΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και την συνεισφορά τους στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας από τη χρήση των συμβατικών μέσων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωργία, Περιβάλλον, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος
Περιγραφή:
84 σ., εικ., διαγρ., χάρτ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Fylaktos_PtyGEO_16.pdf

4 MB