Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης σε βιοχημικούς δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργίας υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων

Πτυχιακή Εργασία 16326
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης σε βιοχημικούς δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργίας υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ποζατζίδου, Δάφνη
Περίληψη:
Το ενδοθήλιο και τα αιμοπετάλια έχουν συμβολή στην διαδικασία της αθηρογέννεσης και των θρομβώσεων. Έχει φανεί, μέσα από παθοφυσιολογικούς και βιοχημικούς μηχανισμούς, πως η μεταγευματική υπεργλυκαιμία επιδρά αρνητικά, δηλαδή επάγει την αθηρωμάτωση και τις θρομβώσεις. Συγκεκριμένα, η μεταγευματική υπεργλυκαιμία αυξάνει το οξειδωτικό στρες και μειώνει την βιοδιαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο αποτελεί αγγειοδιαστολέα και αναστολέα συσσώρευσης των αιμοπεταλίων και παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αιμοπετάλια.
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο μειώνονται τα επίπεδα των νιτρικών-νιτρωδών, που αποτελούν σταθερούς μεταβολίτες του μονοξειδίου του αζώτου και μπορούν να προσδιοριστούν πειραματικά, μετά από φόρτιση συγκεκριμένων συγκεντρώσεων γλυκόζης σε πλάσμα αίματος 8 υγιών εθελοντών, και κατά πόσο τα μειωμένα επίπεδα αυτών σχετίζονται με άλλους δείκτες όπως η δραστικότητα των αιμοπεταλίων.
Μετά το πέρας των πειραμάτων και των στατιστικών αναλύσεων, φάνηκε πως για φόρτιση γλυκόζης 75 και 150 γρ μειώθηκαν στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα νιτρικών-νιτρωδών, ενώ για φόρτιση γλυκόζης 100γρ υπήρχε μια τάση διαφοροποίησης σε σχέση με την χρονική στιγμή 0. Φάνηκε, ακόμα ότι όσο αυξάνει η υπεργλυκαιμία τόσο μειώνονται τα επίπεδα των νιτρικών-νιτρωδών. Τέλος, υπήρξε συσχέτιση που έδειξε ότι όσο πιο αυξημένα είναι τα αρχικά επίπεδα νιτρικών-νιτρωδών τόσο πιο μειωμένη είναι η δραστικότητα και η συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Όλα τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν, ενισχύουν τα συμπεράσματα άλλων μελετών που υπάρχουν στην αρθρογραφία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοπεταλιακή συσσώρευση, Μεταγευματική υπεργλυκαιμία, Μονοξείδιο του αζώτου
Περιγραφή:
72 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Papadopoulou_PtyEDD_16.pdf

7 MB