Επίδραση αφεψημάτων των βοτάνων (Αντωναΐδα, Δίκταμο, Τσάι του βουνού, Φασκόμηλο, Φλισκούνι) στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου και του προστάτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 16140 501 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση αφεψημάτων των βοτάνων (Αντωναΐδα, Δίκταμο, Τσάι του βουνού, Φασκόμηλο, Φλισκούνι) στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου και του προστάτη
Συγγραφέας:
Γιάλλουρου, Χρυσάνθη
Περίληψη:
Οι ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών έχουν αποδοθεί στο πλούσιο περιεχόμενό τους σε βιοδραστικά συστατικά, ενώ εντατικό πεδίο έρευνας αποτελεί η ανάδειξη της χημειοπροστατευτικής τους δράσης, σε διάφορες μορφές καρκίνου
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εξετάσει την δυνατότητα των αφεψημάτων από Αντωναΐδα, Δίκταμο, Τσάι του βουνού, Φασκόμηλο, Φλισκούνι α) να προκαλούν in vitro αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού παρεμβαίνοντας σε στάδια του κυτταρικού κύκλου, β) να επάγουν την απόπτωση και γ) να επηρεάζουν τα επίπεδα οξειδωτικού στρες, σε καρκινικές σειρές του παχέος εντέρου (ΗΤ29) και του προστάτη (PC3).
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι:
• στα ΗΤ29 το αφέψημα από Δίκταμο παρουσίασε μεγαλύτερη αναστολή της φάσης S, ενώ ακολουθούν τα αφεψήματα από Αντωναΐδα, Φασκόμηλο, Τσάι βουνού και Φλισκούνι
• τα αφεψήματα από Φλισκούνι, Τσάι του βουνού, Δίκταμο, Φασκόμηλο επάγουν την απόπτωση στα ΗΤ29
• στα PC3, το αφέψημα από Φλισκούνι προκάλεσε την απόπτωση σε ποσοστό ανώτερο του 50%
• τα αφεψήματα των βοτάνων που μελετήθηκαν με εξαίρεση το Φλισκούνι για τα HT29 και την Αντωναΐδα για τα PC3 αυξάνουν τα ενδοκυττάρια επίπεδα των δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) με δοσοεξαρτώμενο τρόπο και στους δυο τύπους καρκίνου
• στην εκδήλωση της χημειοπροστατευτικής δράσης των αφεψημάτων εμπλέκονται περισσότεροι μηχανισμοί πέρα από την μεταβολή των επιπέδων του οξειδωτικού στρες
Η επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών με in vivo πειράματα μπορεί να αναδείξει τα αφεψήματα από Αντωναΐδα, Δίκταμο, Τσάι του βουνού, Φασκόμηλο και Φλισκούνι ως λειτουργικά τρόφιμα της Μεσογειακής διατροφής που συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Αφεψήματα, χημειοπροστασία, αντιοξειδωτικά, φυτοχημικά, καρκίνος
Περιγραφή:
126 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Giallourou_METEDD_16.pdf

2 MB