Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 16070
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
Συγγραφέας:
Κεχαγιάς, Ηλίας
Περίληψη:
Στο τέλος των σπουδών τους, τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν την πτυχιακή ή τη διπλωματική τους εργασία, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, η Γραμματεία απευθύνει πρόσκληση στους διδάσκοντες των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ / ΠΜΣ) να αποστείλουν κατάλογο των προτεινόμενων θεμάτων προκειμένου οι φοιτητές να επιλέξουν την εργασία που θα εκπονήσουν. Δεν υπάρχει όμως κάποιο επίπεδο αυτοματοποίησης, μηχανοργάνωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας αυτής. Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την ανάρτηση θεμάτων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, τη διαχείριση αιτήσεων ανάληψης εργασιών εκ μέρους των φοιτητών, την παραγωγή στατιστικών και αναφορών και άλλες σχετικές εργασίες. Το πληροφοριακό σύστημα έχει αναπτυχθεί και θα τεθεί σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφοριακά Συστήματα, Εκπαίδευση, Βάσεις Δεδομένων, Προγραμματιστικά Εργαλεία, Γλώσσες Προγραμματισμού, Web, Frameworks, Testing, Software Performance
Περιγραφή:
111 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kehagias_METIT_16.pdf

5 MB