Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15966 461 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική κρίση και γονιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας:
Κατσικονούρη, Ευγενία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και ανάλυση δημογραφικών δεικτών καθώς και τη μεταβολή αυτών τη τελευταία δεκαετία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγωγικά αποτυπώνονται οι έννοιες και οι ορισμοί της δημογραφίας. Στη συνέχεια αναφέρονται βασικοί δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη γονιμότητα. Γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία φανερώνει πως οι δημογραφικοί δείκτες μεταβάλλονται και επηρεάζονται άμεσα από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που υφίσταται κάθε κράτος – μέλος. Στόχος της είναι η διερεύνηση της κοινωνικό-οικονοµικής κατάστασης του χώρου, µε βάση την εξέταση σχέσεων µεταξύ απασχόλησης - εισοδηµατικού αποτελέσµατος και γονιμότητας καθώς και η κατανομή τους στο χώρο για την αναζήτηση χωρικών προτύπων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα οποία παρατηρείται πως η γονιμότητα επηρεάζεται άμεσα από τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση της. Τέλος διατυπώνονται προοπτικές και προτάσεις εφαρµογής της εξαγόµενης πληροφορίας καθώς παρουσιάζονται θεματικοί χάρτες και πίνακες που οπτικοποιούν τις διαθέσιμες δημογραφικές πληροφορίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
γονιμότητα, οικονομική κρίση, δημογραφικοί δείκτες, Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιγραφή:
81 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Katsikonouri_evgenia.pdf

2 MB