Πράσινη και φεμινιστική οικονομία: η συμβολή του οικοφεμινισμού στη διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 15904
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πράσινη και φεμινιστική οικονομία: η συμβολή του οικοφεμινισμού στη διευθέτηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
Συγγραφέας:
Φωτίου, Ιφιγένεια
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η ακόλουθη διπλωματική εργασία εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια του Οικοφεμινισμού, μια φιλοσοφία που συνδυάζει τις αρχές της οικολογικής ηθικής και του φεμινισμού. Ο Οικοφεμινισμός διερευνά τις εννοιολογικές συσχετίσεις μεταξύ της καταπίεσης των γυναικών από τους άνδρες και της καταπίεσης της Φύσης από τον άνθρωπο. Η κύρια διαφοροποίηση του Οικολογικού Φεμινισμού είναι η διαπίστωση ότι όλα τα συστήματα καταπίεσης και κυριαρχίας λειτουργούν αλληλένδετα και παγκοσμιοποιημένα, ως απόρροια των πατριαρχικών δομών οργάνωσης των κοινωνιών. Στο οικοφεμινιστικό όραμα, δεν νοείται ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων αποσυνδεδεμένος από τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στον πυρήνα του, εντοπίζονται επτά θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες απαριθμούν και παρουσιάζουν τα προβλήματα ενώ, παράλληλα, προτάσσουν λύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Οι αρχές αυτές χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της περιβαλλοντικής μέριμνας, ως οργανωμένης κοινωνικής απαίτησης και προσπάθειας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα δυσεπίλυτα οικολογικά ζητήματα. Επιπλέον, σε σχετικό κεφάλαιο της εργασίας συζητήθηκε το ζήτημα της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας αλλά και της συμβολής των γυναικών στην Πράσινη Ανάπτυξη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντισμός. Πράσινο κίνημα
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Προστασία
Γυναίκες - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Οικολογία
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση
Λέξεις-κλειδιά:
Οικοφεμινισμός, Πράσινη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Ηθική, Φεμινισμός, Οικολογία
Περιγραφή:
194 σ. : εικ., σχ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Fotiou_METOOO_16.pdf

3 MB