Μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και κοινωνία των πολιτών: η περίπτωση της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15887 412 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και κοινωνία των πολιτών: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας:
Κοκιοπούλου, Χαρίκλεια
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με ανθρωπιστικά αλλά και περιβαλλοντικά θέματα αποτέλεσε τον πρωτεύοντα λόγο σύστασης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Οι ΜΚΟ στοχεύουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην προστασία της φύσης με σκοπό την αειφορία και κατά συνέπεια την επέκταση του μήκος αλλά και της ποιότητας ζωής όλων των γενεών. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στο μέλλον με βάση την αρχή της αειφορίας-βιωσιμότητας δηλαδή της επάρκειας και της διατηρησιμότητας των φυσικών στοιχείων, μέσα από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο παρόν ώστε ο σύγχρονος κόσμος να είναι βιώσιμος.
Οι Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΠΜΚΟ) έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο δράσεων: εκπαίδευσης, ενημέρωσης, έρευνας, εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης. Η πρόκληση για αυτές, ειδικά στις μέρες μας, είναι η εύρεση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και οικονομικά εφικτών τρόπων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής επικοινωνίας με τα μέλη τους (υπάρχοντα και δυνητικά)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνία των Πολιτών, ΜΚΟ, Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Κοινωνική Οικονομία
Περιγραφή:
86 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kokiopoulou_METGEO_15.pdf

2 MB