Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ridesharing για social media

Πτυχιακή Εργασία 15846
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ridesharing για social media
Συγγραφέας:
Μπουμπουκιώτης, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων και ιδιαίτερα των κατοίκων των μεγαλουπόλεων, έχει αναγάγει το παράγοντα χρόνο και δη τον ελεύθερο χρόνο, ως κυρίαρχη παράμετρο του επιπέδου διαβίωσης. Η σημασία και η αναγκαιότητα εξοικονόμησης του είναι παραπάνω από προφανής. Ειδικότερα, ένας κλάδος στον οποίο σύμφωνα με πληθώρα επιστημονικών μελετών δαπανάται ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, είναι ο τομέας των μετακινήσεων. Πλήθος αιτιών επιβαρύνουν αισθητά τις συνθήκες των μετακινήσεων, μεγεθύνοντας ακόμα περισσότερο αυτό το χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, κάτι τέτοιο καθιστά εξόχως επιβεβλημένη την άμεση εξεύρεση και εφαρμογή μεθόδων για την ελαχιστοποίηση του.
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά η εκτενής μελέτη του φαινομένου και των παραμέτρων του και στη συνέχεια η ανάπτυξη εφαρμογής τύπου Carpooling για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Μέσα από αυτή την εφαρμογή και με χρήση στοιχείων του δημοφιλέστερου κοινωνικού δικτύου Facebook οι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν διαδρομές μέσω της πρακτικής του Carpooling, με άμεσο και εύκολο τρόπο.
Στην εφαρμογή ο χρήστης εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία για την διαδρομή που επιθυμεί να πραγματοποιήσει καθώς και τις προσωπικές του προτιμήσεις και η εφαρμογή μέσω του αλγορίθμου της πραγματοποιεί την εύρεση του καλύτερου δυνατού συνδυασμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μηχανισμό αυτό λαμβάνονται υπόψιν και οι δυνατότητες αξιολόγησης από τους ίδιους τους χρήστες, παρέχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα για το καλύτερο αποτέλεσμα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, V2x Επικοινωνίες, Συνεπιβατισμός, Android, Κοινωνικά Δίκτυα
Περιγραφή:
81 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mpoumpoukiotis_PtyIT_15.pdf

2 MB