Δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 15831 819 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις
Συγγραφέας:
Μπράχο, Μάριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Τα κοινωνικά δίκτυα ειδικού σκοπού που είναι προσανατολισμένα στο χώρο της υγείας χρησιμοποιούνται για να παρέχουν υπηρεσίες που θα καλύπτουν ανάγκες ασθενών, επαγγελματιών υγείας αλλά και γενικότερα ανάγκες όσων ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν ηλεκτρονικά για θέματα υγείας. Ενσωματώνουν τις γνωστές λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων γενικού σκοπού αλλά οι λειτουργίες τους επεκτείνονται για να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Οι ανάγκες που έρχεται να καλύψει αφορούν κατά κύριο λόγο τους ενδιαφερόμενους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας αλλά και απλούς χρήστες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να ενημερώνονται. Για την επίτευξη αυτών των στόχων δημιουργήθηκαν διακριτοί ρόλοι χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, όπως ο ρόλος των γιατρών και του υποστηρικτικού προσωπικού. Δημιουργήθηκε επίσης η δυνατότητα για δημιουργία διαφορετικού τύπου σχέσεων μέσα στο κοινωνικό δίκτυο. Οι ασθενείς μπορούν εκτός από τους κλασσικές σχέσεις των κοινωνικών δικτύων να δημιουργούν συμβουλευτικού τύπου σχέσεις με τους επαγγελματίες υγείας. Κάθε ασθενής της πλατφόρμας επιλέγει συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες για τις οποίες θέλει να ενημερωθεί και δύναται να βρίσκει επαγγελματίες υγείας που ειδικεύονται σε αυτές. Ο συνδυασμός των διακριτών ρόλων, του διαφορετικού τύπου σχέσεων και των ιατρικών ειδικοτήτων κατευθύνουν και διαμορφώνουν την πληροφορία διαμοιράζεται μέσα στο κοινωνικό δίκτυο. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, έχει ως γνώμονα την επικοινωνία μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, το διαχωρισμό των στρωμάτων πρόσβασης δεδομένων και παρουσίασης με στόχο την επεκτασιμότητα της και την ευχρηστία της έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά από όλες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων χρηστών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Παγκόσμιος Ιστός 2.0, παρακολούθηση ασθενών, διαδικτυακές υπηρεσίες, διαχωρισμός εννοιών
Περιγραφή:
79 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mpraho_METIT_15.pdf

3 MB