Ε-Learning, δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης σε μαθητές Δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 15825 768 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ε-Learning, δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης σε μαθητές Δημοτικού
Συγγραφέας:
Σπύλκα, Μαγδαλένα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Ο σκοπός της εργασίας είναι διττός, πρώτον, να εστιάσει στην ενεργητική εκμετάλλευση, αφομοίωση και χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που οδηγούν στη μάθηση και, δεύτερον, να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η μέθοδος της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσα από μια μελέτη-περίπτωση. Η e-learning μάθηση είναι ένας καινοτόμος τρόπος μάθησης που θεωρείται ο πλέον κατάλληλος και κυρίαρχος στο χώρο της εκπαίδευσης. Αποτελεί μια ανοικτή διαδικασία μάθησης που προσαρμόζεται και εξελίσσεται, ανάλογα με το υπόβαθρο των εμπλεκομένων σε αυτήν.

Η εκπόνηση ενός project, μέσω αυτής της διαδικασίας, αποτελεί στην ουσία μια σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στη μάθηση, μέσα από μια συγκεκριμένη πορεία. Το project, που παρουσιάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στη Μεσογειακή διατροφή. Για την υλοποίηση τουχρησιμοποιήθηκαν τα εξής λογισμικά: α) το Articulate Storyline, για την δημιουργία της ιστορίας, των παιχνιδιών και τα τεστ αξιολόγησης, β) το Go Animation, για επιπλέον κάποια παιχνίδια και γ) το λογισμικό Hot-Potatoes για τα τεστ αξιολόγησης.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η μελέτη περίπτωσης και το δείγμα που επιλέχθηκε, ήταν δείγμα ευκολίας. Έγιναν έξι (6) παρεμβάσεις σε είκοσι δύο (22) μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνος. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ισάρρυθμες ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα παρέμβασης και οι μαθησιακές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα υπολογιστών ενώ η δεύτερη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου και οι μαθησιακές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας από την ίδια την δασκάλα του τμήματος.

Λόγω του μικρού δείγματος τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν και η χρησιμότητά τους έγκειται στο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέτρο σύγκρισης τάσης σε αντίστοιχες ή παρόμοιες έρευνες
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ, Διατροφική εκπαίδευση, Ηλεκτρονική μάθηση, Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, Αγωγή Υγείας, Ευέλικτη ζώνη
Περιγραφή:
192 σ., πίν., διαγρ., σχ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Spylka_METIT_15.pdf

6 MB