Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο, νέες και παραδοσιακές μορφές: το δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten)

Μεταπτυχιακή Εργασία 15819 856 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο, νέες και παραδοσιακές μορφές: το δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten)
Συγγραφέας:
Τσούκης, Ευάγγελος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μήτρου, Ευαγγελία (Λίλιαν)
Περίληψη:
Η εξάπλωση του διαδικτύου και η δημιουργία ιστολογιών (blogs-sites) έχει επιφέρει ένα νέο status qvo στον τομέα της ενημέρωσης και στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πλέον ο χρήστης του διαδικτύου είναι σε θέση να ενημερώνεται άμεσα για οποιοδήποτε γεγονός έχοντας επιπρόσθετα την δυνατότητα μέσω του γραπτού λόγου να εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη. Αυτό έχει σαν συνέπεια τον συνωστισμό ειδήσεων από διαφορετικές οπτικές ματιές και την παραπλάνηση ή μη των χρηστών. Τα ¨ρεπορτάζ¨ και η προσωπικές απόψεις των διαχειριστών των ιστολογιών συνδυάζεται και με το δικαίωμα στη λήθη οπότε και εν μέρει θα μπορεί ο χρήστης να έχει την δυνατότητα διαγραφής προσωπικών δεδομένων παρελθοντικού χρόνου όποτε και όταν ο ίδιος το επιθυμεί. Στην διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα νέα και παραδοσιακά μέσα της δημοσιογραφίας και οι διαφορετικές μορφές που έχει στην σημερινή κοινωνία με την εξάπλωση του Διαδικτύου. Στις μέρες μας πλέον και ο απλός πολίτης μπορεί να εκφράσει την άποψή του , αντικαθιστώντας το ρόλο του δημοσιογράφου παρέχοντας μια ενημέρωση στο κοινό από την οπτική γωνία που ο ίδιος επιθυμεί να φωτίσει. Σημαντικό ρόλο παίζει η οριοθέτηση και η ελευθερία της έκφρασης που πρέπει να υπάρχει στα άρθρα αλλά και στις απόψεις που μπορούν να διατυπωθούν από τον εκφραστή της. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην ανωνυμία που υπάρχει στο Διαδίκτυο σε συνδυασμό με τη συμμετοχή που έχει ο καθένας στη δυσφήμιση, τη συκοφαντία και τη σπίλωση προσωπικοτήτων με οποιοδήποτε κόστος. Τέλος παρουσιάζεται το δικαίωμα στη λήθη και παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων σε διάφορες χώρες της υφηλίου, σε αντιπαράθεση, με την δυνατότητα τροποποιήσεων των δυνατοτήτων των χρηστών και τους τρόπους συμμόρφωσης από τις μηχανές αναζήτησης έτσι ώστε να επέλθει μια νέα εποχή στη δυνατότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων από τον εκάστοτε χρήστη. Τέλος η δημιουργία σαφούς νομοθετικού πλαισίου για το ζήτημα του δικαιώματος είναι αυτοσκοπός για την επίλυση των δικαστικών διαφωνιών που έχουν δημιουργηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια με αποτέλεσμα την αντικρουότητα (Refutability) των απόψεων-αποφάσεων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδίκτυο, ελευθερία της έκφρασης, νομοθεσία , νέες μορφές δημοσιογραφίας, Δικαίωμα στην λήθη
Περιγραφή:
84 σ., ει., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Tsoukis_METIT_15.pdf

1 MB