Ψηφιακός εγγραμματισμός: γνώσεις και δεξιότητες μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 15811 823 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψηφιακός εγγραμματισμός: γνώσεις και δεξιότητες μαθητών
Συγγραφέας:
Κυρίτση, Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι, μέσω των δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν και έλαβαν χώρα στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή Σταδιοδρομίας», στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, να παρουσιάσει τα συμπεράσματα μιας μελέτης περίπτωσης της πρακτικής εφαρμογής των αρχών του ψηφιακού εγγραμματισμού. Μέσω της παρούσας μελέτης περιγράφονται οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν, οι δεξιότητες που έπρεπε να αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες, οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων καθώς και τα όποια σχόλια πάνω στα αποτελέσματα.
Για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπάρχουν εκτενείς αναφορές, μελέτες καθώς και σχετικές θεωρίες. Θεωρούμε όμως ότι ενώ το θεωρητικό υπόβαθρο του ψηφιακού εγγραμματισμού αναλύεται σε ικανοποιητικό βαθμό, οι μελέτες που αφορούν την πρακτική εφαρμογή αυτού είναι ελάχιστες.
Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε, βασιζόμενοι στις προηγούμενες εργασίες να παρουσιάσουμε ορισμένα συμπεράσματα και καλές πρακτικές που προέκυψαν ή χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρακτική υλοποίηση του προγράμματος.
Η ηλικιακή ομάδα με την οποία οργανώθηκε η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί μια ηλικιακά ευαίσθητη ομάδα. Οι μαθητές βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της απογαλάκτισης από την φιλοσοφία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην πορεία για την τριτοβάθμια. Είναι η περίοδος εκείνη που θα πρέπει να αναπτύξουν ορισμένες κρίσιμες ικανότητες οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της μελέτης η έκθεση στις αρχές του ψηφιακού εγγραμματισμού μπορεί να αποβεί πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές. Τα οφέλη επικεντρώνονται σε δύο κυρίως τομείς, στις ικανότητες κριτικής χρήσης των πληροφοριών που τους περιβάλουν και στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων στους τομείς ενδιαφέροντος τους.
Η διαδικασία της εκπαίδευσης στις αρχές του ψηφιακού εγγραμματισμού και αξιοποίησης δεν μπορεί να θεωρηθεί μια «απευθείας» διαδικασία. Η χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών του ψηφιακού εγγραμματισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακός εγγραμματισμός, κριτική σκέψη, χρήση ΤΠΕ, βιωματική εκπαίδευση
Περιγραφή:
128 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kyritsi_METIT_15.pdf

2 MB