Εφαρμογή συλλογής γεωχωρικών δεδομένων απόδοσης ασύρματων δικτύων με χρήση υπηρεσίας παρασκηνίου για έξυπνες συσκευές

Μεταπτυχιακή Εργασία 15804 766 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή συλλογής γεωχωρικών δεδομένων απόδοσης ασύρματων δικτύων με χρήση υπηρεσίας παρασκηνίου για έξυπνες συσκευές
Συγγραφέας:
Μωυσιάδης, Αναστάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δαλάκας, Βασίλης
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Στη σημερινή εποχή οι πληθοποριστικές εφαρμογές βασισμένες σε χωρικά δεδομένα (location – basedcrowdsourcingapps), στο χώρο του διαδικτύου, συνεχώς αυξάνονται. Εφαρμογές που βασίζουν τη λειτουργία τους σε μαζικά δεδομένα που έχουν προκύψει από τους ίδιους τους χρήστες των εφαρμογών, είναι πολύ χρήσιμες λόγω του τεράστιου πλήθους των στοιχείων που επεξεργάζονται.
Με την έξαρση της διάδοσης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, που διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται location – basedcrowdsourcing εφαρμογές σε τέτοιου είδους συσκευές. Η επιτυχία τους είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της μαζικής συμμετοχής των χρηστών αλλά και της 24ωρης διαθεσιμότητάς τους από τη στιγμή που οι χρήστες έχουν σχεδόν πάντοτε μαζί τα κινητά τους τηλέφωνα.
Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας είναι μία location-basedcrowdsourcing εφαρμογή υλοποιημένη σε Android έξυπνες συσκευές, που έχει ως σκοπό τη μέτρηση της απόδοσης ασύρματων δικτύων, στα οποία είναι συνδεδεμένη. Οι μετρήσεις γίνονται από τους ίδιους τους χρήστες, δίνοντας τη δυνατότητα για συγκέντρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με ταυτόχρονη δυνατότητα αναπαράστασής τους σε χάρτες της Google και αποτύπωσης στατιστικών διαγραμμάτων.
Με την υλοποίηση αυτής της εργασίας δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για την ποιότητα του δικτύου όλων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, όπως και για την ποιότητα ασύρματων δικτύων WiFi, εξάγοντας πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εργαλείο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ώστε να διερευνήσουν τις ατέλειες των υφιστάμενων δικτύων τους, προχωρώντας σε εργασίες βελτιστοποίησης, σε περιοχές που από τις μετρήσεις φαίνεται να υστερούν
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Πληθοπορισμός, έξυπνες συσκευές, γεωχωρικά δεδομένα, απόδοση ασύρματων δικτύων, android
Περιγραφή:
141 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Moisiadis_METIT_15.pdf

4 MB