Αποτίμηση επίδοσης δικτύων επικοινωνιών 4G

Πτυχιακή Εργασία 15798 830 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση επίδοσης δικτύων επικοινωνιών 4G
Συγγραφέας:
Κοψιαύτης, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παγκοσμιοποίηση αλλά και η αύξηση των χρηστών που ασχολούνται με τα δίκτυα είναι δυο εξίσου σημαντικοί λόγοι ενασχόλησης κάποιου με τα δίκτυα.
Σκοπός της πτυχιακής είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών δικτύων όπως το 2G, 3G B3G και 4G αλλά και η σύγκριση αυτών και η εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η αρχή στο ψηφιακό σήμα έγινε με το 2G περίπου 1990 με την υποστήριξη διάφορων υπηρεσιών όπως τo SMS,MMS, Roaming κ.τ.λ.
Στην συνέχεια έχουμε το 3G το οποίο χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία CDMAη οποία προσφέρει στους χρήστες πολύ μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων σε σχέση με το 2G και τους εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες.
Λίγο πριν εμφανιστεί το 4G, γνωρίζουμε το Β3G όπου όλες οι υπάρχουσες τεχνολογίες συνδυάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους χρήστες.
Ο διάδοχος αυτών των τεχνολογιών έρχεται να γίνει και επίσημα το 2009 το 4G. Με την εφαρμογή του OFDM νέες ταχύτητες αλλά και υπηρεσίες έρχονται στον χώρο των δικτύων και οι οποίες και οι οποίες καλύπτουν και με το παραπάνω τις ανάγκες των χρηστών
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γενιές των δικτύων δεν θα σταματήσουν να εξελίσσονται. Συνεπώς καθιστά αναγκαία η συνεχείς ενασχόληση των χρηστών με αυτές για την σωστή εκμάθηση και την ορθή χρήση αυτών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα, αρχιτεκτονική, δίκτυο, υπηρεσίες, προγραμματισμός
Περιγραφή:
73 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kopsiautis_PtyIT_15.pdf

1 MB