Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου σε συστήματα συστάσεων βασισμένα σε ετικέτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 15790 743 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου σε συστήματα συστάσεων βασισμένα σε ετικέτες
Συγγραφέας:
Σαμαρτζόπουλος, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Στις μέρες μας, τα συστήματα συστάσεων έχουν αποδειχθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο για να διαχειρίζονται οι χρήστες την υπερφόρτωση των πληροφοριών. Η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία κρατάει πάνω από δυο δεκαετίες, έχει βοηθήσει σημαντικά στην εύρεση νέων αλγορίθμων και τεχνικών, βελτιώνοντας συνεχώς την διαδικασία παραγωγής συστάσεων. Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι δεν υπάρχει μια μοναδική λύση που να καλύπτει όλους τους τομείς-περιπτώσεις. Διαφορετικές τεχνικές πρέπει συνεχώς να παραμετροποιούνται και να βελτιώνονται.
Ένας τομέας που κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον είναι τα κοινωνικά δίκτυα βασισμένα σε ετικέτες, καθώς οι εφαρμογές τους είναι αρκετά χρήσιμες για τα συστήματα συστάσεων. Οι ετικέτες μπορεί να παρέχουν αποσπασματικές πληροφορίες όχι μόνο για το περιεχόμενο των χρηστών, αλλά επίσης και για τις προτιμήσεις των χρηστών και ως εκ τούτου να συνεισφέρουν στην βελτίωση των συστάσεων.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι η παρουσίαση μιας προτεινόμενης προσέγγισης για την δημιουργία ενός εμπλουτισμένου γράφου, ο οποίος εμπεριέχει πληροφορίες από τον γράφο αξιολόγησης των χρηστών, από τον κοινωνικό γράφο και από τον γράφο προσθήκης ετικετών. Εν συνεχεία γίνεται η αξιολόγηση με τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσματος και παραγοντοποίησης πινάκων στον εμπλουτισμένο γράφο, σε έναν μικρότερο που παρουσιάζει συστάσεις για χρήστες, αντικείμενα και ετικέτες και στο κλασικό γράφο σύστασης αντικειμένων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα Συστάσεων, Συνεργατικό Φιλτράρισμα, Δημιουργία εμπλουτισμένου γράφου, Lenskit, Παραγαντοποίηση Πινάκων
Περιγραφή:
72 σ., εικ., πίν., διάγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Samartzopoulos_METIT_15.pdf

2 MB