Μελέτη των διαδρομών της Αγροτικής Διανομής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος και προτάσεις για την εύρεση βέλτιστης πορείας παράδοσης των αντικειμένων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Πτυχιακή Εργασία 15742 824 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των διαδρομών της Αγροτικής Διανομής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδος και προτάσεις για την εύρεση βέλτιστης πορείας παράδοσης των αντικειμένων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Συγγραφέας:
Δήμου, Δημήτριος
Περίληψη:
Θέμα της παρούσης εργασίας είναι η εύρεση βέλτιστης χρονικά διαδρομής για την εκτέλεση των αγροτικών δρομολογίων της Κεντρικής Μονάδας Διανομής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην περιοχή της Χαλκίδος. Αρχικά αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιθυμούν να επενδύσουν σε βάθος χρόνου στην αγροτική διανομή. Έπειτα γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή των Ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα και το εισαγωγικό κομμάτι κλείνει με κάποιες λεπτομέρειες για την αγροτική διανομή όπως το πως ξεκίνησε, υπό ποίες συνθήκες εργάζονταν οι διανομείς αλλά και την εξέλιξη της έως και
σήμερα. Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά στοιχεία λειτουργίας τους και στη χρησιμότητα τους έτσι ώστε η λειτουργία ενός συστήματος GIS να γίνει πιο κατανοητή ακόμη και σε άτομα με λιγότερες γνώσεις πάνω στο θέμα. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με μια αναφορά στους τύπους των GIS καθώς για την εκπόνηση της εργασία χρησιμοποιήθηκαν επαγγελματικά GIS, GIS γραφείου αλλά και Online GIS. Έπειτα γίνεται σύνδεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών με τα GIS μέσω βιβλιογραφικών αναφορών και στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στην περιοχή μελέτης με χάρτες ολόκληρης της περιοχής αλλά και κάθε οικισμού ξεχωριστά και κάποιες πληθυσμιακές πληροφορίες. Στη συνέχεια παρατίθενται η διαδικασία συλλογής δεδομένων τόσο για τα δεδομένα που ψηφιοποιήθηκαν σε GIS γραφείου όσο και για την εργασία που έγινε στο πεδίο και τη διόρθωση που ακολούθησε. Τελειώνοντας γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων αλλά και τα αποτελέσματα της επεξεργασία αυτής με την επεξήγηση τους. Τέλος υπάρχουν τα συμπεράσματα ολόκληρης της έρευνας με έμφαση όχι μόνο στα αποτελέσματα αλλά και στο αν η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η κατάλληλη για τέτοιου είδους αναλύσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάλυση δικτύων, ταχυδρομικές υπηρεσίες, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Περιγραφή:
78 σ., εικ., πίν., χάρτ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Dimou_PtyGEO_15.pdf

14 MB