Διαχρονική παρακολούθηση με χρήση συμβολομετρίας SAR του ηφαιστείου Αίτνα με έμφαση στο ρήγμα TRECASTAGNI

Πτυχιακή Εργασία 15737 876 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχρονική παρακολούθηση με χρήση συμβολομετρίας SAR του ηφαιστείου Αίτνα με έμφαση στο ρήγμα TRECASTAGNI
Συγγραφέας:
Μιτουλάκη, Σοφία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την μελέτη των ηφαιστειο-τεκτονικών διεργασιών της ολισθαίνουσας ανατολική κλιτύ του ηφαιστείου της Αίτνας και πιο συγκεκριμένα τη παρακολούθηση του συστήματος ρηγμάτων Mascalucia-Trecastagni, μία ΒΒΔ-ΝΝΑ τεκτονική δομή που διατρέχει την πυκνοκατοικημένη ανατολική πλαγιά του ηφαιστείου. έχοντας κατά νου ότι η παρακολούθηση της παραμόρφωσης του εδάφους είναι μία από τις βασικές παραμέτρους που πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί ο ηφαιστειακός κίνδυνος. Αξιοποιώντας απεικονίσεις του δορυφόρου ENVISAT, για την περίοδο 2003-2010, μία «υβριδική» μέθοδος χρησιμοποιήθηκε, η οποία συνδυάζει στοιχεία της συμβατική συμβολομετρίας InSAR, της τεχνική σταθερών σκεδαστών PSI και της τεχνικής μικρού ανύσματος βάσης SBAS. Ακολουθώντας μία διαδικασία αποκλεισμού συμβολομετρικών ζευγών που πιθανότατα εμπεριείχαν την ατμοσφαιρική φάση, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σαφή τάση μετατόπισης κατά μήκος του ίχνους των ρηγμάτων με μέγιστο ρυθμό τα -0,4 εκατοστά ανά έτος στη διεύθυνση παρατήρησης (Line of Sight).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Συμβολομετρία, Αίτνα, SVD, ηφαίστειο, Ραντάρ
Περιγραφή:
73 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Mitoulaki_PtyGEO_15.pdf

2 MB